Knjige

Wiliam Butler Yeats

Vizija

preveo i priredio Marko Grčić


Vizija
, ezoterično i kriptično djelo irskoga književnika Williama Butlera Yeatsa (1865-1935), posljednjega velikog pjesnika fin de sičcla, teško je razumljiva knjiga nastala iz pretežno automatskih zapisa što ih je Yeats napisao posredstvom žene kao medija. U duhu okultizma, misticizma, spiritualizma i antropozofije, Yeats pomoću snažnih metaforičkih slika gradi ezoterično učenje o protujastvu, o opoziciji objektivnosti i subjektivnosti, te o povijesti kao svojevrsnoj duhovnoj spirali s apokaliptičnom vizijom završetka kršćanske ere.

Intrigantno, metaforički i simbolički snažno predočeno, Yeatsovo je učenje pravi čitateljski izazov te predmet brojnih oprečnih i polemičkih tumačenja i reinterpretacija od prvih dana njegove objave (1925) pa sve do danas.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Opremljeno autorovim ilustracijama i prevoditeljevim pogovorom o Yeatsovu književnome djelu i životu


Vizija

Klikni za povratak