Knjige

Vijenac - novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. Bibliografija 1993-2003.

Priredila Libuše Jirsak


Prvi broj »Vijenca«, novina Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, izašao je 25. prosinca 1993. U rujnu 2005. izašao je 300. broj Matičina dvotjednika. Bibliografi ja »Vijenca« od 1993. do 2003., što ju je izradila Libuše Jirsak, sređeni je popis svih priloga objavljenih u prvih deset godišta (od br. 1 do br. 257).

Bibliografski je opisano više od 20.000 priloga, a bibliografi ja, koja omogućuje lako snalaženje svim zainteresiranim čitateljima, sastoji se od glavnoga bibliografskog opisa u kojemu su jedinice građe raspoređene unutar abecednoga popisa autorskih odrednica, zatim kronološkoga popisa »Vijenčevih« tematskih priloga u kojem je posebno obrađen »Homo volans«, te od imenskoga kazala koje objedinjuje autorsko i predmetno kazalo.

Biblioteka Građa za povijest Matice hrvatske, urednica Jelena Hekman. - Bibliografija sadrži bibliografski opis u kojemu su jedinice građe raspoređene unutar abecednoga popisa autorskih odrednica, zatim kronološki popis Vijenčevih tematskih priloga u kojem je posebno obrađen podlistak Homo volans, te imensko kazalo koje objedinjuje autorsko i predmetno kazalo. - Uvodna napomena Ivice Matičevića, 7 c/b ilustracija


Vijenac - novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. Bibliografija 1993-2003.

Klikni za povratak