Knjige

Veličanstveni Vranyczanyjevi

Umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne plemićke obitelji

Uredila Marina Bagarić»Duga povijest obitelji Vranyczany-Dobrinović prepuna je uzbudljivih događaja, hrabrih i plemenitih pothvata, materijalnoga bogatstva i luksuza, što neizbježno nameće romaneskne i kinematografske asocijacije. Stoga je naslov knjige i izložbe nadahnut naslovom filmske sage Orsona Wellsa Veličanstveni Ambersonovi. Zvučni pridjev Vranyczanyjevi zaslužuju po svojem velikom udjelu u umjetničkom, društvenom i gospodarskom životu Hrvatske. O tome se na izložbi pripovijeda kronološki, sa »zumiranjem« istaknutih članova obitelji. Fokuse u knjizi – poslije uvodne panorame – određuju sastavnice života, iste kod svih protagonista: poslovni potezi, vizualna prezentacija, svakodnevica.

I knjiga i izložba obiteljsku historiju pokazuju uz pomoć umjetničkih djela i povijesnih dokumenata, koji su ujedno i važni, često ključni segmenti hrvatske povijesti i povijesti umjetnosti. Danas se oni dijelom nalaze u vlasništvu potomaka obitelji i u privatnim zbirkama, a dijelom u različitim institucijama – arhivima, muzejima i knjižnicama. Veliki je broj arhivalija prikupljen naporima članova same obitelji Vranyczany, koji su bili svjesni važnosti čuvanja i bilježenja vlastite povijesti. Vrijedne je dokumente našao i u prijepisu objavio Giorgio ml. Vranyczany-Dobrinović u svome djelu Zur Geschichte der Familie Vranyczany (Rijeka, 1912). Svladavajući prostorne i političke barijere, rijetke je artefakte i rukopise o obiteljskoj povijesti uspio prikupiti Janko Vranyczany-Dobrinović u Bruxellesu. Ipak, najvrjedniji je obiteljski povjesničar bio dr. Milan Vranyczany- Dobrinović, koji je od 1956. do 1963. formirao cijeli fond izvornih dokumenata, hemerotečne građe i prijepisa iz povijesne i povijesno-umjetničke literature te ga »radi upotpunjenja historije obitelji Vranyczany« donirao Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Većina istraživanja čiji su rezultati objavljeni u ovoj knjizi bitno je olakšana zahvaljujući upravo tomu njegovu pothvatu« (Marina Bagarić).

Katalog je objavljen uz izložbu održanu u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu od 14. svibnja do 21. kolovoza 2016. — Katalog je opremljen sa 258 ilustracija (235 u koloru, 5 dvostrano), bibliografijom (priredila Irena Ravlić), kazalom (priredio Zoran Svrtan). —Recenzije Željka Čorak, Nikša Stančić i Marko Špikić, grafička priprema Željko Podoreški i Pavao Damjanović, oblikovanje naslovnice i karakteristični prijelom, Bilić-Müller Studio, fotografije Srećko Budek, Vedran Benović, Zoran Alajbeg, Igor Krajcar, Mirjana Lončar, Paolo Mofardin, Bojan Salaj, Željko Stojanović, Goran Vranić, karte Tomislav Kaniški, rodoslovlje Studio Šesnić&Turković, Mijo Mišetić, lektura Ranka Đurđević i Dražana Radman, tisak Printera Grupa.

Katalog se prodaje bez popusta za Matičine članove!


Veličanstveni Vranyczanyjevi

PDF-ovi

Klikni za povratak