Knjige

Usmene epske pjesme II.

Priredio Davor Dukić


K A Z A L O

PJESME
1. Mare, Trator i majka
2. [Letio je soko na visoko]
3. Čobanica mučenica
4. Povraćena čast
5. Čovjek - sivi sokol
6. Zmija-čovjek
7. Marko Kraljević i zmaj-čovjek
8. Ženidba Gjura Smederovca
9. Carević Jovan i majka mu
10. Prokleti sin Duka Šetković
11. Senjanin Ive i vila Mandalina
12. [S gorun jašu do dva pobratina]
13. Hrelja živ dva puta sprovogjen
14. Anica, robinja budinskoga kralja
15. Ukosnica
16. Djeca bana kremenskoga
17. Mara Zagorka, sestra Nikolina
18. [Kupi vojsku od Budima kralju]
19. [Kad se ženi Karlović Ivane]
20. [Grad gradiše tri brata rođena]
21. [Senjsko bślo da bi te ne bilo]
22. Poginuli jedan za drugijem
23. [Kad se ženi od Budima bane]
24. Bolje srebro iznova kovano, nego zlato napol razderano
25. Zlo živio, gore poginuo
26. Selin i njegova majka
27. Banović Sekul i Jugovići
28. [Odkada su Mletci sagrajeni]
29. [Kolo igra Jele udovica]
30. Jelenova napitnica
31. [Pobolje se Ugović Vladeta]
32. Klara jedinica
33. Vjerna ljuba
34. [Jidrila je tanjana galija]
35. Ciganski lijek za bolnu kadunu
36. Nevjerna žena i osveta Kraljevića Marka
37. DŁver i snašica
38. Zava i nevista
39. Dobra braća
40. Maćeha i pastorka pastirica
41. [Dvie drúge skupa drugovale]

PRILOZI
Kratice i upute na citiranu literaturu
u Bilješkama o pjesmama (D. D.)
Bilješke o pjesmama (D. D.)
Napomena (D. D.)
Tekstološka napomena (B. P.)
Tumač imena i izraza (D. D. i B. P.)
Rječnik (D. D., D. B. i B. P.)

SLIKOVNI PRILOZI
Vanjska naslovnica pete knjige edicije Hrvatskih narodnih pjesama (Matica hrvatska, Zagreb, 1909.)
Naslovnica Narodnih epskih pjesama II. (priredila Maja Bošković-Stulli, Pet stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb, 1964.)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 33, tabla br. 987)
Vanjska naslovnica Hrvatskih narodnih balada i romanci koje je priredio Olinko Delorko (Zora, Zagreb, 1951.)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 33, tabla br. 988)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 45, tabla br. 1428)
Autograf dijela pjesme Letio je soko na visoko koji je zapisao Jakša Čedomil (rkp. MH 56 iz 1886., br. XXXIX; čuva se na Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU)
Vanjska naslovnica zbirke narodnih balada i romanci Zlatna jabuka (priredio Olinko Delorko, Zora, Zagreb, 1956.)
Autograf dijela pjesme Selin i njegova majka (zapisao Baldo Glavić, rkp. MH 179i iz 1865. - 1887., sv. CV., br. 482; čuva se na Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU)
Dio pjesme Klara jedinica objavljene u “Zori dalmatinskoj” 1845.
Ljubica Dobud i Vinka Gvozdenović, pjevačice obredne pjesme pri radovanju, narodnom običaju preskakanja preko vatre (fotografija snimljena 1932. u Luci na Šipanu, iz ostavštine Matije Murka koja se čuva u Arhivu HAZU)
Pave Pujić, pjevačica iz plemićke obitelji, njezina nećakinja Stane Pujić i Stjepo Perak, zemljoradni (fotografija snimljena 1932. u Mrcinama, Konavle, iz ostavštine Matije Murka koja se čuva u Arhivu HAZU)
Ivo Đurjan, predsjednik općine Kristo Milić, prof. Matija Murko i pjevač i radnik-ribar Ivo Milić, snimljeni 1932. u Slanom (fotografija iz ostavštine Matije Murka koja se čuva u Arhivu HAZU)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 44, tabla br. 1399)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Usmene epske pjesme II.

Klikni za povratak