Knjige

Usmene epske pjesme I.

Priredio Davor Dukić


K A Z A L O

Predgovor (Davor Dukić)
Bibliografija
Važnija izdanja usmenih epskih pjesama (D. D.)
Važnija literatura o usmenim epskim pjesmama (D. D.)

PJESME
1. Kad je poginuo knez Lazar i Miloš Kobilović na Kosovu
2. Kad je Nikola Tomanović nevjerno ubio kralja budimskoga
3. Kad se Sekulo sestričić vjerio u kralja budimskoga i kad je na Kosovu poginuo
4. O Sekulu (Smrt Sekulova)
5. Smrt bana Derenčića
6. Kako Peraštani kazniše ispanskoga vojvodu Don Karla koji osramoti dvije peraške sirote djevojke 1573. god.
7. [Zahvali se grof Teržaški Frane]
8. Zrinović i Sulejman god. 1566. 8. rujna
9. PoslŁdnji Frankopan i Zrinjski
10. Turci vojuju na Beč
11. Nikolica jelečki knez
12. Franjo Matiević i požeški paša
13. Smrt Grgura Senjanina i sestre mu Marge
14. Pjesma od Valone grada
15. Mijat Tomić i Fetibegović
16. Bećer-beg ban i Nenad
17. [Pade Arap pod bŁli Solin]
18. Oranje Marka Kraljevića
19. Pisma od Harvatke divojke i valjen Bećir-aga
20. Tomić Mihovil u Bihaću
21. Popevka od Svilojevića
22. [Divan čini care Sulejmane]
23. Senjanin Ivan izvadi Desančića Luku iz tavnice
24. Vučković Božo i Mujo od Kladuše
25. Ljuba i sestra izbavljaju Sekulu iz robstva
26. Marko Kraljević pogazio vjeru zadatu
Arapci, koja ga izbavi šužanjstva
27. Pisma Popović Stojana i Fate divojke
28. Zrinjanin ban i Begzada djevojka
29. Krčmarić Luka oženi Vladukića Mihajla
30. Nagojak Alile i Nastia divojka
31. [Hvalio se Tanković Osmane]
32. [Vino piju dva dobra junaka]
33. Junakovac Marko
34. Vučković Bože i beg od Osika
35. Golotinja Use
36. [Kad se ženi Ago Jugovića]
37. Ženidba Janković Stojana
38. Kraljević Marko i nećak mu Vojinović Miljen
i ovoga ženidba s budimskom kraljicom
39. Ženidba Maksima Crnojevića
40. Mijat Tomić, od kuma izdat, pogibe
41. Smrt Alim-bega

PRILOZI
Kratice i upute na citiranu literaturu
u Bilješkama o pjesmama (D. D.)
Bilješke o pjesmama (D. D.)
Tekstološka napomena (B. P.)
Tumač imena i izraza (D. D. i B. P.)
Rječnik (D. D. i D. B.)

SLIKOVNI PRILOZI
Šime Ljubić, sakupljač narodnih pjesama
Naslovnica četvrtoga sveska zbirke Nikole Tommasea Canti popolari toscani, corsi, ilirici, greci u kojem su objavljene ilirske narodne pjesme Kazivačica Kate Murat iz Luke na Šipanu (1895., ulje na platnu autora Marka Murata, kazivačicina sina; fotografija snimljena 1932. u Luci na Šipanu, iz ostavštine Matije Murka koja se čuva u Arhivu HAZU)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 44, tabla br. 1397)
Crtež Živka Kljakovića (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 44, tabla br. 1407)
Mijat Tomić, rad slikara Karla Mijića, oko 1930. (vlasništvo obitelji Ivana Rengjea u Zagrebu)
Autograf dijela pjesme Tomić Mihovil u Bihaću (rukopisna zbirka Mihovila Pavlinovića, rkp. MH 143 iz 1840. - 1875., čuva se na Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU)
Naslovnica zbirke Luke Marjanovića Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj krajini i Turskoj Hrvatskoj
Guslar Vicko Mačukat (crtež Živka Kljakovića; fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 33, tabla br. 945)
Dio u cijelosti objavljene pjesme o nesretnim svatovima duždeva Stjepana koju je Francesco Maria Appendini objavio u drugom dijelu svojih Notizie istorico-critiche sulle antichitŕ, storia e letteratura de’ Ragusei (Dubrovnik, 1803.)
Pjevač i zemljoradnik Pero Šiša, trgovac i posjednik Miho Miljas, zemljoradnik Đuro Mantalica te zemljoradnik Ivo Dimnić (fotografija snimljena 1932. u Mihanićima, Konavli, iz ostavštine Matije Murka koja se čuva u Arhivu HAZU)
Olinko Delorko s kazivačima narodnih pjesama u Vrboskoj na otoku Hvaru 2. lipnja 1966. (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, fotograf Josip Milićević)
Portret uskočkog junaka Stojana Jankovića (kopija prema slici nepoznatog majstora iz druge polovine XVII. stoljeća)
Autograf dijela pjesme Pisma od Harvatke divojke i valjen Bećir-aga (rukopisni zbornik Ante Franjina Alačevića, rkp. MH 177a, br. 106.; čuva se na Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU) 394
Dio pjesme Nenadović Rado Ivana Mažuranića objavljene u “Danici” 1836.
Kazivačica Šižgorić-Milanko Mare (crtež Živka Kljakovića; fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, IEF rkp. C 38, tabla br. 1170)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Usmene epske pjesme I.

Klikni za povratak