Knjige

Ukrajinska lirika / Ukrainska lirika

Prevela i priredila Antica Menac, pogovor Evgenij Paščenko


"(...) Ponovno upoznavanje hrvatske javnosti s ukrajinskim pjesništvom, obilježenim ovdje nizom pjesnika, posve je logičan postupak koji slijedi ritam suodnosa dvaju društava, naroda i država. On se podudara sa zajedničkim težnjama nacionalnoga prepoznavanja u isto doba vraćanja državnosti."
Evgenij Paščenko

Premda postoji niz podudarnosti i snažnih veza između hrvatske i ukrajinske povijesti, kulture i običaja, ukrajinska književnost razmjerno je malo zastupljena i prevođena u Hrvatskoj. To se posebice odnosi na ukrajinsko pjesništvo koje u Matičinu izdanju u vlastitu prijevodu i izboru donosi akademkinja Antica Menac (1922), prevoditeljica i dugogodišnja profesorica ruskoga jezika na zagrebačkome Filozofskom fakultetu.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Tekst usporedo na ukrajinskom i hrvatskom jeziku. - Knjiga sadrži još i pogovor Evgenija Paščenka te biobibliografske podatke o autorima (sastavila A. Menac)


Ukrajinska lirika / Ukrainska lirika

Klikni za povratak