Knjige

Emilio Marin

Portreti iz starine


"Za mene je arheologija bila nerazdruživa od osoba, kako onih koje su nam davno prethodile tako i onih koje su nam do nekog trenutka bile suvremenici, konačno i onih osoba koje jesu još uvijek naši suvremenici. Zato sam rado pisao povezujući glavne pravce u arheologiji s glavnim osobama...
(...) Po naravi stvari, prije ćemo napisati nešto o osobi koja nam je prethodila. Zato su i u mojoj galeriji pretežiti portreti iz prošlosti, premda su među njima mnogi od naših donedavnih suvremenika...
(...) Za ovu knjigu nanizao sam pak portrete koji su, izvorno, bili govori ili prigodna slova. Za neke sam napravio neke preinake, imajući u vidu novi kontekst, većina je ostala nepromijenjena u odnosu na trenutak kad je portret nastao. Neki su od portreta plod dugog istraživačkog rada, neki su pak nastali kao plod neke kraće refleksije ili zahvaljujući akribiji koja je nužna u humanističkim studijima, dok su neki doista bili plod trenutka, poput jedne fotografije. Naravno da se ta fotografija razlikuje od nekog portreta uljanim bojama na platnu! Mnogi su od tih, koji su bili plod trenutka, nažalost, bili oni konačni trenuci..." (Emilio Marin).

Edicija Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo I., knj. 10, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzenti Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, grafički urednik Pavao Damjanović, likovni urednik Željko Podoreški, tisak Denona (Zagreb).


Autori

Emilio Marin

Emilio Marin

Arheolog, diplomat i sveučilišni profesor Emilio Marin (Split, 1951) autor je dvadesetak znanstvenih i esejističkih knjiga te više od šest stotina znanstveno-stručnih radova i članaka  u kojima se bavi kasnom antikom, ranokršćanskom arheologijom, poviješću ranokršćanske umjetnosti i latinskom epigrafijom. Član je Francuske akademije znanosti i umjetnosti te dobitnik brojnih domaćih i inozemnih priznanja, nagrada i odličja.

Portreti iz starine

PDF-ovi

Klikni za povratak