Knjige

Pjesmarica Nikole Šafrana

Uvodna studija, transkripcija i rječnik

Priredile LAHORKA PLEJIĆ POJE i JASMINA LUKEC

(Uvodna studija Lahorka Plejić Poje, transkripcija Jasmina Lukec i Lahorka Plejić Poje, rječnik Jasmina Lukec, prepjevi latinskih pjesama Zrinka Blažević)

Dok su u staroj hrvatskoj kajkavskoj književnosti različiti žanrovi vjersko-poučne i historiografske proze bili dobro zastupljeni, lirska je produkcija bila skromna. No da je i nje bilo, svjedoči nekoliko desetaka sačuvanih rukopisnih pjesmarica. Među njima je najopsežnija i najljepša Pjesmarica Nikole Šafrana, s gotovo dvije stotine svjetovnih, žanrovski različitih sastava danas nepoznatih autora, kao i nekoliko usmenih pjesama. Pjesmarica je nastala početkom 19. stoljeća, ali sadrži i pjesme starijega postanka. Toponimi koji se u pjesmama spominju obuhvaćaju širok prostor od Međimurja i Zagorja preko Podravine do Zagreba, Turopolja i Karlovca. U ovome izdanju, uz uvodnu studiju i rječnik, donosi se transkripcija cjelovite pjesmarice. Njezine pjesme svjedoče o jednoj nestaloj, no bogatoj kulturi sjeverozapadne, kajkavske Hrvatske, o kojoj danas premalo znamo.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik, Luka Vukušić, recenzenti Dunja Fališevac i Evelina Rudan, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Kerschoffset (Zagreb). — Knjiga je opremljena s dvije c/b ilustracije i kazalom pjesama prema prvome stihu


Pjesmarica Nikole Šafrana

PDF-ovi

Klikni za povratak