Knjige

Osijek 1999.

Dosier

Priredio Ivica Matičević


Ugledni osječki znanstvenici, pisci, novinari te drugi intelektualci čiji su komadići života bili neraskidivo vezani uz grad Osijek napisali su četrdesetak tekstova o suvremenom i povijesnom Osijeku, o životu u gradu obilježenim postratnim tegobama, o osječkoj kulturnoj i duhovnoj svijesti, o osječkoj književnosti i umjetnosti, o Osječkome sveučilištu, o Drugome slavističkom kongresu i o Ogranku Matice hrvatske u Osijeku. Tekstovi su objavljeni u tematskome, "osječkom" broju "Vijenca" (br. 144, rujan 1999).


K A Z A L OŽIVOT U RAVNICI

Zapis o odrastanju
Josip Cvenić Možda smo ipak djeca Drave

Kako se postaje Osječanin
Zlatko Kramarić Pohvala dinamičnosti

Fragmenti građanskoga duha
Erwin Heine Glumište, legenda i kavane

Grad na raskrižju: gospodarstvo i nezaposlenost
Nevenka Levak Posljednji krug definiranja statusa

Vjerski život
Antun Šundalić Povratak u molitvene hramove

Medu koricama i policama
Igor Gajin Knjižare su otužan prostor

Osječki govor
Sanda Ham Gale zipa đale!Medijska prilike
Drago Hedl Neizvjesno sutra

Sport
Dragutin Kerže Neprekinuti niz asova

Gastronomija
Antun Željko Živković Povremeno zavrtjeti kotlić

FRAGMENTI POVIJESTI

Najveći graditeljski pothvat u Europi
Ive Mažuran Most preko močvare

Na bastionima i trgovima Tvrđe
Vilim Matić Sklad baroknoga grada i utvrde

Tiskare, novine, knjige
Marina Vinaj Svakom čitatelju njegov naslov
Vesna Burić Kapitalna osječka izdanja
Vesna Burić Hrptovi s pozlaćenim inicijalima

Kazališni grad
Antonija Bogner-Šaban Thaliam laudamus!

Dva stoljeća likovnog života
Vlastimir Kusik U kvadratu ostajanja i odlažmja

Secesija
Bogdan Mesinger Ostvareni ili tek odsanjani san?

KNJIŽEVNOST, KAZALIŠTE, GLAZBA, LIKOVNA UMJETNOST, FILM

Suvremena poezija
Goran Rem Ulicom pustom mojega grada

Suvremena proza
Helena Sablić-Tomić Sagrada familia na vrhu pera

Prozni škanicl
Julijana Matanović Dobrota u pogledu gospode Meder

Nova proza
Stjepan Tomaš Skica za portret Mile Nekića Osijek nije adekvatno obrađen u književnosti
Stanko Andrić Ja sam gradski pisac. Razgovor s Matkom Peićem

Esekerski književni triptih
Vlado Obad Izvan provincijainih okvira

Esekerske priče
Ljerka Antonić Pičole vozi četvrti tramvajski krug
Ljerka Antonić Štofovi »Benjocki«

Kazališna sezona 1998/99.
Milovan Tatarin Nepovjerrnje u povijesne mitove

Vizualno lice rata 1991/92.
Bogdan Mesinger Osječki ratni happening Triennale Ive Kerdića
Bogdan Mesinger Znak na pobjedničkoj medalji

Jazz glazba
Nino Zubčević Sjaj u očima slušalaca. Razgovor s Igorom Savinom, skladateljem

Koncert
Nino Zubčević Improvizacijske minijature

Rock i pop glazba
Delimir Rešicki Grad hrvatskih rock-začinjavaca

Crtani film/strip
Petar Bukovac Walter bolji od Walta. Razgovor s Borivojem Dovnikovićem-Bordom, strip crtačem i animatorom

OSJEČKO SVEUČILIŠTE

Najmlađe hrvatsko sveučilište
Ivan Jurčević Srednje veličine

Učenje na daljinu Zagreb-Osijek
Slaven Batnožić Samo dvosmjerno

DRUGI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES

Tanja Tomašić Potvrđivanje samostalne kroatistike. Razgovor s Dubravkom Sesar, predsjednicom Hrvatskoga slavističkoga komiteta i Organizacijskog odbora Kongresa
Radoslav Katičić Kroatistika na slavističkom obzorju

MATICA HRVATSKA

Matica hrvatska Osijek
Stjepan Damjanović Nedostaju mladi ljudi. Razgovor s Josipom Vrbošićem, predsjednikom Matice hrvatske Osijek

Nove knjige/časopisi
Kristina Silaj Slonica je otela dječaka
Robert Skenderović Tvornice Slavoniji!
Dunja Bonacci Vidljivo pismo

OSJEČKI LJETOPIS
Sastavila Zlata Živaković-Kerže

Ivica Matičević Odraz u dravskoj vodi

Biblioteka Vijenac, knj. 15, urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević. - Knjiga je opremljena sa 38 c/b slika


Osijek 1999.

Klikni za povratak