Knjige

Nacrt hrvatske slovnice I.

Glasovi i oblici u povijesnom razvoju


Nacrt hrvatske slovnice, donedavno najbolja historijska gramatika hrvatskoga jezika, pripada korpusu najpoznatijih djela hrvatske filologije 20. stoljeća. Njezin autor, jezikoslovac Blaž Jurišić (1891-1974), povjerio je objavljivanje toga djela davne 1944. Matici hrvatskoj, ustanovi kojoj je bio potpredsjednikom i dugogodišnjim urednikom njezina najboljega časopisa - Hrvatske revije.

Pretisak izdanja iz 1944. - Znanstvena knjižnica, urednik Dalibor Brozović. - Predgovor i bibliografija autorovih jezikoslovnih radova Dalibor Brozović


Nacrt hrvatske slovnice I.

Klikni za povratak