Knjige

MH - bibliografska građa i pomagala

BIBLIOGRAFSKA POMAGALA

01 Bibliografija knjižnih i periodičkih izdanja MH, NZMH i ogranaka MH 1842-1962. (kronološki redoslijed)

02 Bibliografija knjižnih i periodičkih izdanja MH, NZMH i ogranaka MH 1962-1992. (kronološki redoslijed)

03 Bibliografija knjižnih i periodičkih izdanja MH, NZMH i ogranaka MH 1993-1997. (kronološki redoslijed)

04 Popis knjižnih izdanja MH 1991-2008. (redoslijed prema nakladničkim nizovima)

05 Bibliograija knjižnih izdanja MH 2008-2016. (kronološki redoslijed)

06 Popis knjižnih, periodičkih, muzičkih i audio-vizualnih izdanja ogranaka MH 1990-2016. (prema abecednom redoslijedu ogranaka)

07 Bibliografija knjižnih i periodičkih izdanja NZMH 1998-2005. (kronološki redoslijed)

08 Bibliografija časopisa Kolo 1842-1853. (u Matičinu izdanju časopis izlazi od knj. IV/1847)

09 Bibliografija časopisa Neven  1852-1858. (u Matičinu izdanju časopis izlazi do 1857)

10 Bibliografija časopisa Književnik  1864-1866.

11 Bibliografija časopisa Vienac  1869-1903. (u Matičinu izdanju časopis izlazi od 1869-1873; 1901-1903)

12 Pregled sadržaja godišnjaka-zbornika Hrvatsko kolo 1905-1961. (kao godišnjak izlazi od 19o5-1912; 1927-1943; 1945-1946; 1961)

13 Bibliografija časopisa Hrvatska revija  1928-1945.

14 Bibliografija časopisa Hrvatska revija  od 1951. do 2000. (od 1951. do 1991. izlazi u emigraciji)

15 Bibliografija časopisa Kolo 1948-1995.

16 Bibliografija Matičinih novina Hrvatski tjednik  1971.

17 Pregled sadržaja časopisa Kolo  1995-2008.

18 Pregled sadržaja časopisa Kolo  2009-br.2/2017.

19 Pregled sadržaja časopisa Hrvatska revija  2001-2008. (tekst nažalost nije pretraživ)

20 Pregled sadržaja časopisa Hrvatska revija  2009-br. 2/2017.

21 Bibliografija Matičinih novina Vijenac  1993-2003.


MH - bibliografska građa i pomagala

Klikni za povratak