Knjige

Leksikon antičkih autora / Lexicon scriptorum antiquorum

Priredio Dubravko Škiljan, autori natuknica Marina Bricko, Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Dubravko Škiljan, stručna suradnica Nina Čengić


Temeljni priručnik iz područja društveno-humanističkih znanosti pionirsko je djelo naše kalsično-filološke i leksikografske znanosti te jedinstven izdavački pothvat i u svjetskim razmjerima koje predstavlja gotovo 3800 autora iz razdoblja grčke i rimske an tike, te više od 11 000 naslova njihovih djela. Uz svakog je autora navedena kompletna bibliografija svih sačuvanih naslova djela, u izvorniku i prijevodu

Naslovi su raspoređeni u tri grupe: u jednoj su djela koja su uglavnom u potpunosti očuvana, u drugoj su naslovi od kojih su sačuvani samo fragmenti, dok su u trećoj grupi djela koja se nisu sačuvala nego su poznati samo njihovi naslovi.

Treba upozoriti i na činjenicu da je u Leksikonu napokon usustavljena adaptacija grčkih i rimskih imena prema hrvatskome jezičnom standardu.

Biblioteka Rječnici/Leksikoni, glavna urednica Jelena Hekman


Leksikon antičkih autora / Lexicon scriptorum antiquorum

Klikni za povratak