Knjige

Miroslav Krleža

Legende

Djela Miroslava Krleže. Svezak 11Znamenita knjiga dramskih tekstova Miroslava Krleže u koju je pisac uvrstio tekstove objavljene u vremenu od godine 1913. do 1922. Knjiga je prvi put objavljena 1933. u Minervinu izdanju Krležinih Sabranih djela. Za to je izdanje Krleža sačinio niz preinaka i dopuna na prvim, već ranije objavljenim varijantama ovih tekstova. U odnosu na Minervino izdanje Legendi, u ovo je izdanje uvršten i dramski tekst Saloma, zatim pretisak kratke jednočinke U predvečerje, prvotno objavljene u časopisu Plamen (br. 7/1919), te prvotisak Maskerate, dramskoga teksta iz 1914. što ga je Krleža kasnije temeljito preuredio.
Skupni naslov: Djela Miroslava Krleže. Sv. 11. Glavni urednik Velimir Visković. Urednik Vlaho Bogišić. - Sadržaj: Legenda : novozavjetna fantazija u tri slike ; Michelangelo Buonarroti ; Kristofor Kolumbo ; Maskerata ; Kraljevo ; Adam i Eva ; Saloma : legenda u jednom činu. - Dodatak: Maskerata (prva varijanta teksta iz 1914) ; U predvečerje (pretisak jednočinke objavljene u Plamenu, br. 7/1919) ; napomena priređivača ; bibliografija.

Legende

Klikni za povratak