Knjige

Igor Zidić

Kost i gozba

Pjesme 1957-2011.

Priredio i pogovor napisao Ivan Rogić Nehajev


Gotovo 300 pjesama otisnutih u ovom izboru otkrivaju široj kulturnoj javnosti medijski manje istican odjeljak umjetničkog i književnog rada Igora Zidića, a riječ je o opusu čiji su ponajbolji dijelovi uvršteni u različite čitanke te u šezdesetak pjesničkih antologija na hrvatskom i na mnogim stranim jezicima! I premda se pjesništvom bavi već više od pedeset godina, autor vlastito pjesništvo doživljava ponajprije kao privatni hobi kojim se, kako kaže, u trenucima dokolice lijepo umara. Bez obzira na takav stav kritičari Zidićevoj poeziji pristupaju krajnje ozbiljno, smatrajući je neizostavnim dijelom suvremenoga hrvatskog pjesništva. Ističu da se Zidićev izlazak na pjesničku scenu mora promatrati u sklopu pojave i poetike »razlogovaca« (uostalom, Zidić je jedan od pokretača časopisa Razlog), naglašavajući pritom i Zidićeve izvorne pjesničke osobitosti koje njegovu neveliku opusu osiguravaju trajnu prepoznatljivost i vrijednost.

Upućeniji čitatelji svakako će prepoznati Zidićev kultivirani pjesnički jezik odnjegovan čitanjem velikih pjesnika hrvatske moderne, ironiju kao dominantu pjesničku figuru i opčinjenost Mediteranom i tijelom kao sadržajnim ishodištima većega broja Zidićevih stihova. Mnogi će kritičar upozoriti i na Zidićev jezični minimalizam, na poeziju koja je »škrta na riječima, izdašna na bivstvenim smislovima« (A. Stamać), a ono po čemu se Zidićevi stihovi posebice izdvajaju u korpusu suvremene poezije jest nadopunjavanje semantičkih i vizualnih aspekata poezije, postupak koji je pregnantno predočen u tezi da je autor »pjesnik gledanja riječima« (S. P. Novak).


Pročitajte nekoliko Zidićevih pjesama u izboru redakcije časopisa Republika.


Knjiga Kost i gozba predstavljat će hrvatsku knjigu na izložbama najljepše oblikovanih svjetskih knjiga u Frankfurtu i Leipzigu.

Biblioteka Izabrana djela, glavna urednica Romana Horvat, urednica knjige Jelena Hekman, grafički urednik Željko Podoreški. - 1 ilustracija s portretom autora, kritička studija priređivača, autorska bilješka o piscu, napomene uz izdanje


Autori

Igor Zidić

Igor Zidić

Povjesničar umjetnosti i književnik (Split, 1939), jedan je od najvećih likovnih autoriteta i ponajbolji poznavatelj hrvatske moderne likovne umjetnosti, ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu (1989–2008) i predsjednik Matice hrvatske (2002-2014)

Kost i gozba

Klikni za povratak