Knjige

Ante Starčević

Književna djela

Priredio Dubravko Jelčić


Ovo je prvi put da su jednoj knjizi sabrani Starčevićevi beletristički, znanstveno-književni, kritički i polemički spisi: njegove pjesme, pripovjedačka proza, drama, memoari, feljtoni, satire, književne kritike, jezično-književne polemike te tri velikapolitička govora, sva tri antologijska. Na taj se način želi današnjem čitatelju predstaviti upotpunjeni književni profil Ante Starčevića.KAZALO

Predgovor (Dubravko Jelčić)
Kronologija života Ante Starčevića (D.J.)
Bibliografija (D.J.)
Izdanja djela Ante Starčevića
Važnija literatura o Anti Starčeviću


PJESME

San i istina
Věrni podložnici premilostivomu svomu Kralju Ferdinandu V.
Dva sunca
Tužba
Ličanin Zori dalmatinskoj
Podertini Solina
Odziv od Velebita


PRIPOVJEDNA PROZA

Něšto o pirnih običajih u Lici
Poslanica pobratima D.M. u B.
Prizor iz života
Uputa


DRAMA

Selski prorok


GOVORI

Govor izrečen u hrvatskom saboru dne 26. lipnja 1861.
Govor izrečen u hrvatskom saboru dne 27. sěčnja 1866.
Govor izrečen u hrvatskom saboru dne 8. serpnja 1881.


NEKOLIKE USPOMENE

Nekolike uspomene


PISMA MAGJAROLACAH
(Izbor)

Na štioca
Uvod
IV.
X.
XVIII.
XIX.
XX.


POLEMIČKI ČLANCI

Odgovor na poslanicu gospodina A.T. Brlića
Nekoje historičke neistine od g. A.T. Brlića, polag mnenja
Odgovor na očitovanje
[Obrana hrvatskog jezika]
Odgovor Srbskome dnevniku i beogradskim novinara
Jezik i pismo Hervatah


KNJIŽEVNI PRIKAZI

Gusle. Serbische Nationallieder von Ludwig August Frankl
Kolo. Članci za literaturu, umjetnost i narodni život
Dubrovnik. Cviet narodnoga književstva
Domaće književstvo
Ignacie Gjorgjića Razlike piesni


RAZVOD ISTRIANSKI

Predgovor


FELJTONI

Tobolac (Izbor)


OPORUKA

Ovo je moja oporuka


PRILOZI

Napomena (D.J.)
Tumač osoba i izraza (N.K.)
Rječnik (N.K.)


Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina. - Opremeljeno uvodnom studijom, kronologijom autorova života te izabranom bibliografijom.

Autori

Ante Starčević

Ante Starčević

Ante Starčević (Žitnik kod Gospića, 23. svibnja 1823 - Zagreb, 28. veljače 1896), hrvatski političar, filozofi književnik; osnivač Hrvatske stranke prava.

Književna djela

Klikni za povratak