Knjige

Marko Marulić

Judit / Judita

Drugo, izmijenjeno izdanje


U suvremeni hrvatski jezik prenio i komentirao Marko Grčić, pogovor Josip Bratulić


Po uzoru na neka engleska i francuska izdanja u kojima su temeljni nacionalni epovi ili druga temeljna književna djela radi boljega razumijevanja prevedena u suvremeni jezik, objavila je Matica hrvatska 1998. temeljno i pionirsko djelo hrvatske književnosti: Marulićevu Juditu, prvi umjetnički ep napisan na hrvatskome jeziku. Tom je prilikom uz prijevod objavljen i Rječnik Marulićeve Judite Milana Moguša, te je prvi put u cijelosti tiskan i preslik drugoga, likovni i grafički, najuspjelijeg izdanja Judite iz 1522. godine. Budući da je u međuvremenu Rječnik u opširnijoj inačici objavljen kao zasebna knjiga (2001), u ovoj je prilici on izostavljen, a tiskan je i preslik prvog izdanja Judite iz 1521. Također, za ovo izdanje prevoditelj je ponešto izmijenio i dopunio prijevod te bilješke uz prijevod.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži i pretisak 1. izdanja Judite iz 1521. - Usporedo tekst izvornika i prijevod na suvremeni hrvatski jezik. - Opremljeno bilješkama, izabranom bibliografijom, prevodiočevom napomenom i pogovorom Josipa Bratulića


Autori

Marko Marulić

Marko Marulić

Pjesnik i prozni pisac (Split, 1450-1524)., »otac hrvatske književnosti«, tvorac prvog epa na hrvatskome jeziku, kanonski pisac kršćanske književnosti i knjižvnosti europskoga humanizma

Judit / Judita

Klikni za povratak