Knjige

Jezik na križu / Križ na jeziku

Svezak 1. Rasprava o pravopisnim pravilima

Priredila Jelena Hekman

U vrijeme kada se prijepori oko hrvatskoga jezika iznova pojavljuju (a kada jezično pitanje u Hrvata nije prijeporno?), rasprava o jezičnoj kulturi i pravopisnom kaosu, objavljena u posebnome prilogu »Vijenca« (br. 136/20.V.1999) pod naslovom Jezik na križu, kao da se vodi upravo danas. Jer, glavni je problem isti: može li se pravopisna norma napokon urediti kako treba i što treba uraditi da bi se to postiglo, i može li se, napokon, jezično pitanje odvojiti od interesa tekuće politike. Nepismena nacija, a to se u hrvatskom slučaju iz dana u dan sve više potvrđuje, kao što znamo, nije ideal razvijenih i demokratsko uređenih zajednica. Pripadamo li im?KAZALO


Uvod (Jelena Hekman)

I
HRVATSKI PRAVOPISI U TEORIJI
Riječ jezikoslovaca

Marko Samardžija Smjernice i stranputice hrvatskoga pravopisa
Hrvatski pravopisi (Sastavio: M. S.)
Stjepan Babić Pravopis, novine i vlast
Dopisi Stjepana Babića u ime Vijeća za normu hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH
Članovi Vijeća za normu hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH; Vijeće za hrvatski jezik i jezikoslovlje pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH; Matičin jezikoslovni krug
Mislav Ježić Prijedlog Vijeću
Dalibor Brozović O pisanju današnjega refleksa starohrvatskoga dugog jata
Radoslav Katičić Novo bi pisanje teško stjecalo legitimitet
Vladimir Anić Imitacija delegatskog sistema
Josip Vončina Pola tisućljeća hrvatskoga jekavskog jata
Josip Silić Dostojanstveno se odnosimo prema svome jeziku
Ivo Pranjković Odgovori na Brozovićeva pitanja
Josip Lisac Hrvatski jezik u doba promjena
Petar Šimunović Pravna forma imena nadređena je jezičnoj (i pravopisnoj) normi
Dubravko Škiljan Zaustavite jezik!
Miro Kačić Tko, što, kada i kako?
Branka Tafra Bože, čuvaj hrvatski jezik
Ivo Škarić Ije je je
Kruno Pranjić Sretna im pravopisanija
Marko Tadić Ta tri slatka slova
NataŠa Bašić Znanošću se ne trguje, materinjim jezikom ponajmanje

II
HRVATSKI PRAVOPISI U PRAKSI
(Anketa)

Dragutin Tadijanović Svi moji pravopisi
Slobodan Novak Mačem se ne može u živi jezik urezati ni jedan zarez
Ivan Slamnig Štedimo i oči i kune
Slavko Mihalić Stameno lice literature
Josip Bratulić O jeziku, rode
Ivo Frangeš Kompleks sličnosti posve mi je stran
Viktor Žmegač Ne tište nas pravopisna nego gospodarska pitanja
August Kovačec Malo jezične koristi, puno nacionalne štete
Vladimir Vrarović Valja pisati: Nijedan djedo ne pije kavu bez mlijeka
Stjepan Damjanović Zaboravimo Vuka i Srbe
Čedo Prica Hvala, ne putujem natrag u naftalin
Nedjeljko Fabrio Kretenizacija hrvatskoga književnog jezika
Željka Čorak, Zvonimir Mrkonjić Rikverc u pravopisu
Ante Stamać O tome mogu govoriti samo stručnjaci
Nikica Petrak Što je kome jezik?
Boris Maruna Too Much Ado About Nothing
Stjepan Čuić O jeziku u nas razgovaraju meritomi i polupismeni
Marko Grčić Raspišimo nacionalni referendum
Igor Mandić Psihološka diverzija bačena kao kost
Velimir Visković Prošla su vremena radikalnih pravopisnih reformi
Miroslav Mićanović Nema opravdanih razloga
Branko Čegec Mnogo je lakše vladati nepismenom masom nego ratovati s pismenim individualcima
Branko Maleš Arbitraža politike u struci je nedopustiva
Mirjana Jurišić Pravopisna raspredanja s političkih izvora
Živana Morić Tko je spreman platiti tu cijenu?
Strahimir Primorac Napredovanje u pozadinu

III
HRVATSKI JEZIK U POEZIJI

Petar Preradović Rodu o jeziku
Vladimir Nawr Hrvatski jezik
Drago Ivanišević Hrvatska
Nikica Petrak Na zavjetnoj ploči
Saša Meršinjak Hrvatskom jeziku
Zvonko Kovač Kad kažem hrvatski jezik

Knjiga je rasprodana!

Biblioteka Vijenac, knj. 6, sv. 1, urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević. - Tematski prilog "Vijenca", br. 136 (20. svibnja 1999).

Jezik na križu / Križ na jeziku

Klikni za povratak