Knjige

Miroslav Krleža

Izlet u Rusiju 1925.

Djela Miroslava Krleže. Svezak 20

Glavni urednik Velimir Visković, urednik Vlaho Bogišić

Zbirka putopisa, feljtona, eseja i studija Izlet u Rusiju 1925. priređena je prema izdanju koje je za niz Putopisa i studija u Krležinim sabranim djelima 1985. priredio Ivo Frangeš. Izlet u Rusiju 1925. sastavljen je od fragmenata koje povezuje piščev put obuhvaćen naslovom, ali i nakana da kao cjelina posreduju određeno književno i kulturno iskustvo pa se Frangešovo izdanje zasniva na posljednjoj autorskoj varijanti tiskanoj za Krležina života u kolekcijiposvećenoj njegovoj osamdesetogodišnjici 1973, te u tekstološkom pogledu ne donosi promjene. Posljednja je autorska varijanta pak gotovo doslovno preuzeta iz Nolitova, beogradskoga ćirilićnog izdanja 1958, prema kojemu je Anđelko Malinar priredio izdanje u Zorinu nizu Krležinih Sabranih djela (1960). Dio strojopisnoga predloška, s rukopisnim popravcima, za izdanje iz 1958. u Krležinoj je ostavštini koja se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u zagrebu; datiran je 7. IX. 1957.

Izlet u Rusiju nije putopisno organizirana pripovjedna cjelina, odnosno prema tekstu ne bi bilo moguće preciznije prostorno ni vremenski odrediti itinerar, ali je povezana s autorovom zaokupljenošću Rusijom i putovanjem u tu zemlju. Zanimanje je s obzirom na opći okvir epohe te s obzirom na Krležinu ideološku orijentaciju očekivano i logično: Rusija i Lenjin javljaju se u mnogim njegovim tekstovima, a neki od njegovih prijatelja već su bili ili boravili u službama komunističke Internacionale. Tako je i Krležin put u Rusiju, na temelju kojega je nastao Izlet u Rusiju, povezan s tim prilikama. Premda je Krleža u Rusiju — koliko se zna — putovao kao pisac, a ne s političkim razlogom, ulazak u tadašnji Sovjetski Savez, dobivanje vize, boravak u Moskvi i kretanje po zemlji nisu bili jednostavni. Stoga je oko toga Krležina putovanja ostala svojevrsna kontroverzija, povezana s konspiracijom koja je takva putovanja morala pratiti.


Izlet u Rusiju 1925.

Klikni za povratak