Knjige

Vinko Penezić

Izazovi prostora

Zapisi o suvremenoj arhitekturi


U osamdeset kolumnističkih članaka objavljenih u "Vijencu" od svibnja 2001. do travnja 2005. Vinko Penezić piše o fenomenima suvremenoga grada i arhitekture, "istražujući na koji se način u aktualnim kretanjima prelamaju iskustva prošlosti i navješćuje budući razvoj." Pri tom autora ne zanima toliko sama pojavnost arhitekture (forma, oblik, estetika) koliko način funkcioniranja tih sustava.

Vinko Penezić (Zagreb, 1959), arhitekt u teoriji i praksi, posjeduje ogromno iskustvo uredničkog i suradničkoga rada u periodici. Bio je glavni urednik mjesečnika "Čovjek i prostor", a u "Vijencu" kao član uredništva i kolumnist počinje surađivati 2000. Član je i Matice hrvatske. U tandemu s Krešimirom Roginom nagrađen je brojnim međunarodnim i hrvatskim arhitektonskim nagradama, o njihovu radu objavljeno je nekoliko knjiga te brojni prikazi u domaćoj i stranoj stručnoj periodici, a na Venecijanskome bijenalu 2000. i 2004. upravo su Penezić & Rogina predstavljali Hrvatsku.

Biblioteka Vijenac, knj. 14, urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević. - Knjiga je opremljena sa 151 slikom te imenskim kazalom.


Izazovi prostora

Klikni za povratak