Knjige

Eugen Kvaternik

Izabrani politički spisi

Priredio Dubravko Jelčić

KAZALO

Predgovor (Dubravko Jelčić)
Ljetopis Eugena Kvaternika(D. J.)
Bibliografija
Izdanja djela Eugena Kvaternika (D. J.)
Važnija literatura o Eugenu Kvaterniku (D. J.)

IZABRANI POLITIČKI SPISI
Govor Eug. Kvaternika, što ga je govorio na Saboru Trojedne Kraljevine dne 18. lipnja 1861.
Politička razmatranja. Na razkrižju hrvatskoga naroda. Svježčić I.
Politička razmatranja. Na razkršću hrvatskoga naroda. Svežčić II.
Promemoria
Rieč u sgodno vrieme

PRILOZI
Napomena (Snježana Mostarkić)
Tumač imena i izraza (D. G.-B. i S. M.)
Napomena prevoditelja uz Tumač imena i izraza (Bruna Kuntić-Makvić)
Rječnik (D. G.-B. i S. M.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izabrani politički spisi

Klikni za povratak