Knjige

Vinko Krišković

Izabrani politički eseji

Priredio Dubravko JelčićK A Z A L O

Predgovor (Dubravko Jelčić)
Ljetopis Vinka Kriškovića (D. J.)
Bibliografija
Izdanja djela Vinka Kriškovića (D. J.)
Važnija literatura o Vinku Kriškoviću (D. J.)

POLITIČKI ESEJI

PISMA JUNIUSOVA (1917.)
Pripomenak
Pisma Juniusova

ANGLIA DOCET (1922.)
(Izbor)
Ideja engleskoga Ustava

ŠIROM SVIJETA. GLEDANO I VIĐENO (1924.)
(Izbor)
Dva svijeta

U SVIJETU PARADOKSA (1937.)
U svijetu paradoksa

NA IZMAKU OVE NAŠE DEMOKRACIJE (1940.)
(Izbor)
[Uvodna riječ]
Velike demokracije i diktature
Male demokracije

POLITIČKI ESEJI IZ POSEBNIH OTISAKA
Zar suton demokracije?
Jedan vijek političkih ideja vodilja
U poratnoj Evropi
Rat ideologija
U povodu ovog rata

PRILOZI
Tekstološka napomena (N. D.)
Tumač imena i izraza (N. D. i T. Š.)
Rječnik (N. D.)

SLIKOVNI PRILOZI
Vinko Krišković
Senj 31-ih godina XX. st., u desnom kutu kuća obitelji Krišković srušena u Drugom svjetskom ratu, na njezinu mjestu danas se nalazi Hotel Nehaj (razglednica iz arhiva Gradskog muzeja u Senju)
Naslovnica Kriškovićeva eseja Nordijski mit o Shakespeareovu Macbethu
Prva stranica Kriškovićeve službene prisege za javnog izvanrednog sveučilišnog profesora, 15. studenoga 1900. (faksimil iz arhiva Sveučilišta u Zagrebu)
Prva stranica Stenografskog zapisnika CXXVIII. sjednice Sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (26. lipnja 1916.) na kojoj je sudjelovao i Krišković
Naslovnica Kriškovićeva djela Pisma Juniusova iz 1917.
Naslovnica Kriškovićeve zbirke eseja Anglica docet iz 1922.
Naslovnica Kriškovićevih političkih eseja Širom svijeta. Gledano i viđeno iz 1924.
Vinko Krišković ispred Starčevićeva doma u Zagrebu, 15. svibnja 1942. (fotografija iz zbirke Dragana Vlahovića)
Obavijest Ministarstvu unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o izdavanju diplomatske putnice
Vinku Kriškoviću, 26. lipnja 1942. (dokument iz fonda Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu)
Punomoć Vinka Kriškovića kojom opunomoćuje Zvonimira Cihlara za podizanje mirovine, Zürich, 15. siječnja 1945. (faksimil iz fonda Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu)
Naslovnica Kriškovićeva političkog eseja Jedan vijek političkih ideja vodilja iz 1936.
Kriškovićeva osmrtnica objavljena u “Hrvatskoj reviji”

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izabrani politički eseji

Klikni za povratak