Knjige

Čedo Prica Plitvički

Izabrana djela

priredio Josip Pavičić

Jedan od predstavnika krugovaške generacije pisaca, u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti zastupljen je romanom Lovište, pripovijestima, dramom Ostavka, kazališnim ogledima i memoarskim zapisima. Pisac se uglavnom bavi problemom čovjekova prilagođavanja novim prilikama u prostoru i vremenu, odnosno čovjekovim suodnosom s vlašću i to pretežito u njegovoj Lici prije Drugoga svjetskog rata i poslije. Od takvih se tema Prica otklonio u drami o kazališnom životu Ostavka gdje mu je glavno lice Stjepan Miletić, otac modernoga hrvatskog kazališta. Pripovijesti su ipak bliže suvremenom svakidašnjem životu i urbanim problemima.

Izabrana djela

Klikni za povratak