Knjige

Milan Marjanović

Izabrana djela

Priredio Vinko Brešić


K A Z A L O


Predgovor (Vinko Brešić)
Ljetopis Milana Marjanovića (V. B.)
Bibliografija
Izdanja djela Milana Marjanovića (V. B. i A. V.)
Važnija literatura o Milanu Marjanoviću (V. B.)

POEZIJA

FRAGMENTI (1903.)
(Izbor)
STARAC
O stazi, o danu i o noći
Izvor
Na polasku
U ŽIVOTU
Stara žigica
Sukob
Pjeskovo zrno
Kiša
ŽENA
Kruna
Jabuka
UMJETNOST
Zvono
INTIMA
Suze

MI BUDALE (1915.-1938.)
(Izbor)
[Sa začuđenjem Vi ćete, madam...]
MI BUDALE
Šta radim...
Zvrk
Kod Nazora
OKEAN
Svetla noć
AMERIKA
U emigraciji
Amerika
Parada
Wild West
Nevada
Golden Get
Pacifik
Fer Tiahuana
Na sever
Ne mogu...
NA KORDILJERI
Pampa
Kordiljera
VREME I LJUDI
Gospa topovska
Dva sveta
KULA BARBARIGO
Banalna balada o romantičnoj kuli
ČASOVI SREĆE
Na vrbi
IGRARIJE
Poezija
Siga
NEMIRI
Vaga
Idem
ŽALBA ZA MLADOST
Kornjača
Reakcijonarac
Jesenja novela

PROZA
Pro deo!
Dorica

DRAME
Svagdašnjost
Tlavata

KNJIŽEVNE KRITIKE, ČLANCI, STUDIJE I POLEMIKE
Nove pjesme dr. A. Tresić-Pavičića
Kozarac
A. G. Matoš
Vladimir Vidrić
Pjesme Vladimira Nazora: Slavenske legende. 1898. - 1900.
Janko Leskovar
Naša moderna beletristika
Stjepan Radić: Uzničke uspomene, I. dio
Preporod hrvatske knjige
Nekrolog hrvatskoj "Modernoj"
Književnički profili. Dr. Ante Kovačić
Dva "izma". Artizam - Spiritizam
Silvije Strahimir Kranjčević
Aktualni zadaci naše kritike
Nova književnost
Artizam i realizam u književnosti
Hrvatska književnost i njezino obilježje
Sloboda stvaranja i nacijonalna književnost
Naše doba i naša umjetnost

PUBLICISTIKA
Za što sam Hrvat?
Ivan Meštrović Prorok i slava jugoslovenstva

PRILOZI
Napomena (V. B.)
Napomena o jeziku (Ivana Žužul)
Tumać imena i izraza (I. K. i I. Ž.)
Rječnik (I. K. i I. Ž.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izabrana djela

Klikni za povratak