Knjige

Josip Brleković

Hrvatski tjednik

Bibliografija - 1971.


Deskriptivno-kronološka bibliografija Hrvatskoga tjednika osim standarnih bibliografskih podataka, donosi i gotovo 2000 bilježaka, sažetaka i komentara o sadržaju i tematici članaka. Radi lakšega snalaženja i pretraživanja gradiva u knjizi, čitatelju je na raspolaganju pet kazala. Posebna je pažnja posvećena sastavljanju predmetnoga kazala pri čijoj je izradi priređivač nastojao ići u dubinu, detaljnom sadržajnom analizom i predmetnom razradom članaka. Bibliografija Hrvatskoga tjednika zamišljena je prije svega kao pripomoć pri istraživanju toga novinskog fenomena, važnoga povijesnog izvora za razdoblje hrvatskoga nacionalnog pokreta, tzv. hrvatskoga proljeća.

Hrvatski tjedniknovine za kulturna i društvena pitanja Matice hrvatske, izlazio je u razdoblju od 16. travnja do 10. prosinca 1971. Pokrenut je na vrhuncu postrankovićevskog razdoblja kao medij pomoću kojega je Matica hrvatska izravno komunicirala s hrvatskom javnošću i koji je pokušao popuniti prazninu nastalu posustajanjem Telegrama. Međutim, ubrzo je HT postao središnjim mjestom za artikuliranje i promidžbu ideja hrvatskoga proljeća. Prva redakcija novina (od br. 1 do 12), sastavljena mahom od novinarskih neprofesionalaca i novinarskih početnika, ali odvažnih i odlučnih intelektualaca na čelu s glavnim urednikom Igorom Zidićem i odgovornim urednikom Jozom Ivičevićem, zacrtala je koncepcijski jasan program kritičkih i hrvatski orijentiranih novina koje su otvoreno i argumentirano prozivale socijalistički režim zbog gospodarsko-političkih, demografskih i kulturnih promašaja i zastranjenja.

Drugoj redakciji novina (od br. 13 do 33), organizacijski profesionalnije ustrojenoj, na čelu s glavnim urednikom Vladom Gotovcem, uspjelo je postići iznimnu nakladu za tadašnja vremena (130 000 prodanih primjeraka). Prodor HT-a do svih slojeva hrvatskoga društva izazvao je burne reakcije među kulturnom i političkom elitom tadašnje Jugoslavije. Socijalistički je režim u Hrvatskome tjedniku i Matici hrvatskoj "prepoznao" političke oponente i opozicionare, nazvavši ih leglom kontrarevolucionarne politike i hrvatskoga nacionalizma. Metodama političkoga terora, isti je režim nakon sastanka u Karađorđevu krajem 1971., ugušio i de facto zabranio rad i Tjedniku i njegovu nakladniku, a njihove je istaknute djelatnike poslao u zatvor.


Više o Hrvatskome tjedniku možete pročitati u posebnome prilogu Vijenca, Matičinih novina za književnost, znanost i umjetnost (br. 204-205/27. prosinca 2001).

Biblioteka Građa za povijest Matice hrvatske, knj. 2, urednica Jelena Hekman. - Kazalo autora, kazalo nepotpisanih tekstova (prema rubrikama), kazalo inicijala, autorskih skraćenica i pseudonima, kazalo rubrika (stručno-tematski pregled članaka, imensko i predmetno kazalo. - Ilustrirano u bojama.


Hrvatski tjednik

PDF-ovi

Klikni za povratak