Knjige

Marko Marulić

Hrvatski stihovi i proza

Priredio BRATISLAV LUČIN

»Marko Marulić po općem je sudu središnja književna pojava hrvatskoga XV. i XVI. stoljeća i nacionalni klasik, no temeljne značajke njegova djela, pa ni njegova života, nije lako ukratko sažeti. Nije čudno što je tako: posrijedi je pisac koji je stvarao na razmeđu dviju epoha, bio je kršćanski moralist, ali i humanistički pjesnik i renesansni građanin, pisao je na tri jezika, a u njegovu opusu isprepleću se staro i novo, domaće i europsko, ovozemaljsko i vječno. Opsežnost, višejezičnost, tematska i žanrovska razvedenost osnovna su svojstva koja se uočavaju pri svakom sustavnom pristupu Marulićevu književnom djelu, a pridodati im valja i sposobnost usvajanje različitih književnih poticaja, razvijenu jezičnu i književnu kompetenciju te autorsku samosvijest kao izrazit signum temporis.

(…)  Iznimno cijenjen još za života, potomcima je Marulić postao uzornom i simboličnom figurom, likom čija nadahnjujuća snaga traje u vremenu. Danas, zahvaljujući trudu mnogih znalaca, drevni hrvatski začinjavac i ugledni europski humanist doživljava vlastitu renesansu« (Bratislav Lučin).

Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 137, urednica izdanja Lahorka Plejić Poje.
Uvodna studija, ljetopis autora, bibliografija autorovih djela i izabrana bibliografija radova o autoru, prilozi (Tekstološka napomenaRječnik, Tumač imena i izraza)  Bratislav Lučin.
Redaktura Dražana Radman, likovno-grafička oprema Željko Podoreški, tisak Denona (Zagreb).
Knjiga je opremljena sa 14 c/b ilustracija.
Naklada: 600 primjeraka


Autori

Marko Marulić

Marko Marulić

Pjesnik i prozni pisac (Split, 1450-1524)., »otac hrvatske književnosti«, tvorac prvog epa na hrvatskome jeziku, kanonski pisac kršćanske književnosti i knjižvnosti europskoga humanizma

Hrvatski stihovi i proza

PDF-ovi

Klikni za povratak