Knjige

Trpimir Macan

Hrvatska povijest

Pregled. Drugo, prošireno, izdanje


"Povijest Hrvata povijest je gotovo četrnaest stoljeća života malenoga naroda na nepovoljnu zemljopisnom položaju, među silama proti kojima je otpor često prelazio njegove snage, a kojih su se utjecaj i presezanje različito, često nepovoljno, odražavali na njegov materijalni i duhovni razvitak. Prvi su ometali ratovi i tuđinski probici, a drugi je neujednačeno tekao od prvotne pismenosti i starohrvatske umjetnosti do ukupnosti današnje kulture na stazama europske baštine i suvremenosti. Duhovni je život bio i ostao jako sredstvo povezivanja i narodne integracije Hrvata gdje god oni živjeli."
(iz autorova Uvoda)


Drugo, prošireno izdanje pregleda hrvatske povijesti od dolaska Hrvata do progašenja Republike Hrvatske čiji je autor Trpimir Macan. Autor je pomoću tridesetak značajnih događaja i razdoblja sastavio pregled povijesti hrvatskog naroda, koji čitatelju služi kao uvid u domaću povijest, ali istodobno daje i pregled hrvatske povijesti na jednom mjestu. Kao dodatak, koji omogućava lakše snalaženje u knjizi ali u hrvatskoj povijesti općenito, nalazi se na kraju knjige kronologija važnijih datuma i događaja.KAZALO

Uvod
Stari narodi na našem tlu
Dolazak i narodnosni raspored
Prvotni državni razvitak
Hrvatska postaje nezavisnom državom
Kraljevina Hrvatska
Borba za državnu cjelovitost
Feudalno društvo
Sjedinjenje hrvatskih zemalja
Gubitak teritorija
Propast Bosne
Turska pogibelj i izbor Habsburgovaca
Posljedice turskih ratova
Pod Habsburgovcima i Mlečanima
Slom velikaške urote i oslobađanje Hrvatske
Pretpreporodno doba
Značajke novih prilika i politike
Narodni preporod
Demokratski program 1848. i Jelačićevo banovanje
Sabori 1861.
Politička misao
Nagodbeno doba
Politika pred prvi svjetski rat
Zamisli i stvarnost osnutka zajedničke države
Značajke jugoslavenske države i hrvatski otpor
Raskrižja drugoga svjetskog rata i poraća

DODATAK
Kronologija (sastavio Josip Brleković)
Imensko i pojmovno kazalo (J. B.)
Kazalo ilustracija

Bilješka o autoru

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, urednica Jelena Hekman, kolo X, knjiga 60. - Ilustrirano i opremljeno kronologijom te kazalima imena, pojmova, mjesta i ilustracija. - Izbor ilustracija Jelena Hekman; izrada zemljovida Nada Ivanković, Mladen Klemenčić, Trpimir Macan; kronologiju i kazala sastavio Josip Brleković


Hrvatska povijest

Klikni za povratak