Knjige

Hrvatska politika u XX. stoljeću

Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u palači Matice hrvatske 27-29. travnja 2004.

Urednik izdanja Ljubomir Antić


Prva knjiga tiskana u sklopu znanstvenoga projekta XX. stoljeće i novopokrenute Matičine edicije Biblioteka XX. stoljeće, zbornik je radova sa znanstvenoga skupa o hrvatskoj politici u 20. stoljeću, održanoga u travnju 2004. u palači Matice hrvatske u Zagrebu.

Osim najosjetljivijih tema obrađenih u raspravama, poput fašizma-antifašizma, ratnih žrtava, Srba u Hrvatskoj, Nezavisne Države Hrvatske, ideologije jugoslavenstva, autori su u svojim radovima dokumentirano opisali, izložili te argumetirano raščlanili i mnoge druge zanimljive političko-povijesne probleme 20. stoljeća u Hrvatskoj. Problematizirani su hrvatska nacionalna integracija, odnos hrvatske politike prema ideji Europe, pokušaji rješenja hrvatskoga pitanja za vrijeme Prvoga svjetskog rata, uloga Katoličke crkve u hrvatskoj politici i njezin odnos prema sekularnim snagama, politizacija hrvatskoga seljaštva u prvoj Jugoslaviji, talijanska i srpska posezanja za Dalmacijom u prvoj Jugoslaviji, uloga Stjepana Radića u hrvatskoj politici 20. stoljeća i njegov doprinos razvoju moderne demokratske hrvatske nacionalne svijesti, modernitet u programima hrvatskih političkih stranaka na početku 20. stoljeća, hrvatska iskustva s parlamentarizmom, permanentna kriza vlasti i kriza države u prvoj Jugoslaviji, metofdologija i prijepori hrvatske historiografije o Drugome svjetskom ratu, odnos KPH/SKH i hrvatskih »komunista« prema hrvatskome nacionalnom pitanju, diktature u hrvatskoj, hrvatska politička emigracija, jugoslavenska vanjska politika u drugoj polovici 20. stoljeća, hrvatska politička oporba u drugoj Jugoslaviji, hrvatsko proljeće te proces osamostaljenja.


O hrvatskoj politici u 20. stoljeću pišu: Ljubomir Antić, Dušan Bilandžić, Branka Boban, Tihomir Cipek, Ivo Goldstein, Tvrtko Jakovina, Mario Jareb, Berislav Jandrić, Nada Kisić-Kolanović, Mira Kolar, Jure Krišto, Suzana Leček, Marijan Maticka, Hrvoje Matković, Stjepan Matković, Stijepo Obad, Ivo Perić, Zdenko Radelić, Drago Roksandić, Nikša Stančić, Petar Strčić i Ivica Šute.


U ediciji Biblioteka XX. stoljeće objavit će se, također, i zbornici radova o povijesti, književnosti, jezikoslovlju, umjetnosti i glazbi u hrvatskom 20. stoljeću.KAZALO

Nikša Stančić
Hrvatska nacionalna integracija u 19. i 20. stoljeću: ritmovi, ideologije, politika Ljubomir Antić
Nacionalna ideologija jugoslavenstva kod Hrvata u dvadesetom stoljeću Hrvoje Matković
Hrvatska politika u Prvome svjetskom ratu Jure Krišto
Katolička crkva u hrvatskoj politici u 20. stoljeću Suzana Leček
Selo i politika. Politizacija hrvatskog seljaštva 1918-1941. Branka Boban
Stjepan Radić u hrvatskoj politici 20. stoljeća Stjepan Matković
Elementi moderniteta u programima i programatskim spisima hrvatskih političkih stranaka od početka 20. stoljeća do početka Prvoga svjetskog rata Marijan Maticka
Hrvatska iskustva s parlamentarizmom u 20. stoljeću Mira Kolar
Hrvatska u prvoj Jugoslaviji - bitne značajke položaja te je li na djelu bila kriza vlasti ili države Stijepo Obad
Talijansko i srpsko posezanje na Dalmaciju između dva svjetska rata Nada Kisić Kolanović
Hrvatska historiografija o Drugom svjetskom ratu: metodologija i prijepori Petar Strčić
Hrvatsko nacionalno pitanje u KPH/SKH i hrvatskih “komunista” Ivo Goldstein
Osnovne značajke hrvatskog antifašizma

Tihomir Cipek
"Stoljeće diktatura" u Hrvatskoj Mario Jareb
Hrvatska politička emigracija 1928-1990 Tvrtko Jakovina
Hrvatski izlaz u svijet. Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945-1991 Berislav Jandrić
Oblici oporbenog djelovanja u sklopu komunističkog sustava (Djelovanje hrvatske političke emigracije) Zdenko Radelić
Hrvatska: Komunisti i oporba nakon rata 1945. Ivica Šute
1971. kao uvod u 1991. Ivo Perić
Hrvatska uoči i nakon osamostaljenja

Biblioteka XX. stoljeće, glavna urednica Jelena Hekman. - Knjiga je opremljena sa 7 zemljopisnih karata, 1 slikom, tabelama, imenskim kazalom, bibliografijom i bibliografskim bilješkama uz pojedine radove


Hrvatska politika u XX. stoljeću

Klikni za povratak