Knjige

Hrvatska filozofija u XX. stoljeću

Zbornik

Urednici izdanja Damir Barbarić i Franjo Zenko


Hrvatska filozofija u XX. stoljeću
zbornik je radova s istoimena znanstvenoga skupa što je održan u zagrebačkoj Palači Matice hrvatske u ožujku 2006. Radovi objavljeni u zborniku pružaju širok, premda ne i cjelovit pogled u razvoj i mijene hrvatske filozofije, od zamisli ideje hrvatske nacionalne filozofije do razvoja pojedinačnih filozofskih disciplina.

O hrvatskoj filozofiji općenito, o ideji hrvatske nacionalne filozofije u 20. stoljeću, o razvoju hrvatskih fliozofskih institucija i časopisa, o hrvatskoj filozofskoj terminologiji, o razvoju estetike, logike, filozofije religije, neoskolastike, povijesti filozofije, antičke filozovije, o odnosu filozofije i religije u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća, o recepciji filozofijske hermeneutike i recepciji mišljenja hrvatskih renesansnih filozofa te Martina Heideggera pišu: Franjo Zenko, Tvrtko Jolić, Tomislav Bracanović, Zlatko Posavac, Srećko Kovač, Stipe Kutleša, Josip Oslić, Ivan Koprek, Željko Pavić, Erna Banić-Pajnić, Petar Šegedin, Mihaela Girardi-Karšulin, Branka Brujić, Ivan Kordić i Damir Barbarić.

Biblioteka XX. stoljeće, glavna urednica Jelena Hekman, lektura i korektura Josip Brleković, likovni i tehničli urednik Luka Gusić. - 15 c/b slika, sažeci na hrvatskom i na stranim jezicima. – Knjiga se za 39 kuna može kupiti i u elektroničkom izdanju.


Hrvatska filozofija u XX. stoljeću

PDF-ovi

Klikni za povratak