Knjige

Hrvatska arheologija u XX. stoljeću

Zbornik radova


Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u palači Matice hrvatske od 24. do 26. svibnja 2007. najcjelovitiji je dosad objavljeni prikaz razvoja hrvatske arheologije u 20. stoljeću. U zborniku se iznose suvremeni pogledi na rad povijesnih arheoloških društava i ustanova te na izniman rad pojedinca zaslužnih za sveukupni napredak hrvatske arheologije kao znanosti i struke. Također, autori donose i presjek dosadašnjih postignuća unutar arheologije pojedinih razdoblja i različitih arheoloških diciplina.

Budući da se arheologija kao i ostale znanosti intezivno razvija, u zborniku su predstavljene i najnovije metode i discipline proučavanja koje se koriste u suvremenoj arheologiji te razmišljanja o arheološkoj budućnosti i izazovima s kojima se arheologija susreće već danas.

Biblioteka XX. stoljeće, glavna urednica Jelena Hekman, urednici izdanja Jacqueline Balen i Božidar Čečuk. - Knjiga sadrži 24 znanstveno-stručna članka opremljena sažecima na hrvatskome i na engleskome jeziku, bibliografijoma i bibliografskim bilješkama, sa 143 c/b ilustracije i imenskim kazalom


Hrvatska arheologija u XX. stoljeću

PDF-ovi

Klikni za povratak