Knjige

Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu

Zbornik


Uredio ŽELJKO HOLJEVAC

Zbornik radova dvanaest domaćih i inozemnih autora posvećen je životu i političkom djelovanju cara Franje Josipa i posljedicama njegove vladavine na hrvatski, austrijski, ugarski i ukrajinski prostor. S naglašenim komparativnim pristupom temi, veći dio radova posvećen je potpuno novim istraživačkim temama na temelju dosad nepoznatih izvora, a manji dio radova u bitnom proširuje ili usustavljuje dosadašnje spoznaje o donekle već obrađivanim temama hrvatske i susjednih joj historiografija, kao što su državnopravni, gospodarski i prometni položaj hrvatskih zemalja za vladavine Franje Josipa. Poseban fokus posvećen je Prvome svjetskom ratu i implikacijama koje je careva smrt 1916. izazvala po pitanju opstojnosti njegove Monarhije, a uz to, ponuđena je mađarska i austrijska perspektiva odnosa cara prema hrvatskom pitanju te historiografsko prevrednovanje političke i kulturološke baštine koje je dugotrajna vladavina toga cara ostavila na hrvatske zemlje.    

O Franji Josipu pišu autori iz Hrvatske (ŽELJKO HOLJEVAC, FILIP ŠIMETIN ŠEGVIĆ, IVAN MIRNIK, MIRA KOLAR, ZDRAVKA JELASKA MARIJAN, ELA JURDANA, LJILJANA DOBROVŠAK, BORIS KUKIĆ), Austrije (MANFRIED RAUCHENSTEINER), Mađarske (ANDRÁS GERŐ, LADISLAV HEKA) i Ukrajine (JEVGENIJ PAŠČENKO).

Biblioteka Zbornici, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, recenzenti Ante  Bralić i Filip Hameršak, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Og grafika  (Jastrebarsko). — Knjiga je opremljena sa 44 c/b ilustracije, komentarima i bibliografskim bilješkama uz tekst, sažecima, imenskim kazalom i bilješkom o autorima


Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu

PDF-ovi

Klikni za povratak