Knjige

Folklorno kazalište

(Zapisi i tekstovi)

Priredio Ivan Lozica


KAZALO

O hrvatskome folklornom kazalištu (Ivan Lozica)

Važnija literatura


GODIŠNJA DOBA

(Zapisi i tekstovi raspoređeni prema datumu izvedbe)

Poklade
1. Didi
2. Mačkare obuku robetinu
3. Jedni se oblače kao đavoli
4. Za mesopusta su išli u mačkare
5. Idu u mačkare
6. Mačkare idu
7. Pred Korizmu su mačkare
8. Bušari moraju igrat
9. Bušari
10. Bušari naprave svatove
11. Tučnjava
12. Sičenje
13. Mačkare svatovi
14. Ciganski svatovi
15. Svatovi u maškarama
16. Maškare u Slanom
17. Maškari
18. Zvončari i tat
19. Maškare
20. Brijanje nožem naopako
21. Brijanje maškare
22. Mladenje dunda Pera
23. Fašnik Digeneš
24. Prosjak
25. Ciganka
26. Onda medo igra
27. Medo
28. Stari patuljak
29. Kantar
30. Diže kolac da se smiju
31. Baba nosi muža
32. Biskup i telal
33. Glava od kučka
34. Konj
35. Kobila
36. Konj Krnjevara
37. Mrtvac Mrdonja Češljaković
38. Poklade u Prožuri
39. Fašnik
40. Karneval
41. Poklad i majka
42. Žitak Mesopustov
43. Mesopustova oporuka
44. Robinja
45. Ples od boja pred debelim kraljem
46. Parodija moštre
47. Jezik od vola
48. Samo je to činio kako su to oni hodili
49. Šušanj
50. Žveljarin
51. Bako, pokladna priredba
52. Kolo od Buzović
53. Za Svijećnicu idu dva dečkića

Uskrs
54. Gospin plač iz Vrisnika na Hvaru
55. Grobari
56. Šimun

Proljetni ophodi
57. Na Jurjevo
58. Đurđaci
59. Taj u listu je čarobnik
60. Majo
61. Kraljice
62. Ljelje

Od Ivanja do Martinja
63. Ladarice
64. Prporuše hodile
65. Preporuše
66. Moreska
67. Moreška
68. Sinjska alka
69. Veliki ritual
70. Križevački štatuti
71. Nazdravica u društvu

Oko Božića
72. Sveti Nikola i Krampus
73. Sveti Nikola
74. Sveta Lucija
75. Dođe jedan čiča sa štapom
76. Idu u kolendare
77. Kriskindle
78. Betlemaši
79. Betlem
80. Adam i Eva (Vočin)
81. Adam i Eva (Požega)
82. Koledva
83. U zadnji dan leta
84. Tri kralja
85. Sveta Tri kralja


DOBA ŽIVOTA

(Zapisi i tekstovi raspoređeni prema običajima životnog ciklusa)

Dječje igre
86. Vještica
87. Kokoši
88. Boje
89. Pantljika ili cvijeće
90. Čelice
91. Došli smo k vama

Sijelo i prelo
92. Mlinar
93. Ispovijedanje
94. Patuljak
95. Hajduka
96. Adžija
97. Advokat
98. Prodika
99. Jarac
100. Babe i djevojke
101. Vidić
102. Vola tuć
103. Što nosiš?
104. Sijanje kapulice
105. Oranje
106. Lisica
107. Na prelu se bukva siče
108. Šale na prelu
109. Na prelu igraju
110. Briju se drvom
111. Brijat se
112. Turčin
113. Suđenje
114. Sudnica
115. Na silu igraju
116. Prosidba

Svadba
117. Kad priđu svati
118. Golubica
119. Kad bi išli na vjenčanje
120. Molitva svatska
121. Otkup sanduka
122. Dojde jedan muzikant
123. Jedan se predstavi kao mesar
124. Na svadbi se pravilo bika
125. Trgovke, medvid i kupovanje konja
126. Muntanje grane na svadbi
127. Obuvanje magarca
128. Svatovi bi se maskirali
129. Ženske se maškaraju
130. Nosi lutku kao dijete
131. Dede to otkupi
132. Beba od krpa
133. Kuharica na svadbi
134. Baba gljive bere
135. Baba gljive brala
136. Zdravica
137. Pop ispovijeda
138. Njoj je vrijeme da porodi
139. Brušenje britve
140. Brijanje na svadbi
141. Brico
142. Svata legnu na lojtre
143. Mrtvac na svadbi
144. Mrtvaca pravu
145. Mlin
146. Mlin na svadbi
147. Melin melje
148. Međed
149. Paun
150. Roda
151. Hrvanje
152. Štef i Bara

Smrt
153. Varvanje
154. Karmine


LUTKE I SJENE

(Zapisi i tekstovi predstavljanja lutkama)

155. Klepetanje
156. Dva mladića
157. Dva strašila
158. Sante i Pante
159. Pijanci
160. Gašpar i Melko (Slakovec)
161. Gašpar i Melko (Pretetinec)
162. Ivica i Marica
163. Igra s lutkama na koncu
164. Vile, vištice ili sestrice
165. Hanžica
166. Cica-maca
167. Djed i baka
168. Kata i Mato
169. Sjene

PRILOZI
Bilješke o zapisima i tekstovima (I. L.)
Tumač imena i izraza (I. K.)
Rječnik (I. K.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Folklorno kazalište

Klikni za povratak