Knjige

Wiesław Boryś

Čakavske leksičke studije

Praslavensko naslijeđe u čakavskome leksičkom fondu

Preveo Nino ŽodanKnjiga Čakavske leksičke studije zbog svoje metodologije te podataka i rješenja koja donosi golem je prinos hrvatskoj dijalektologiji, osobito čakavologiji, poredbenoj slavistici, povijesti jezika i etimološkim istraživanjima.
Ankica Čilaš Šimpraga, Rasprave Instiuta za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Višegodišnje proučavanje etimologije slavenskoga rječnika približilo je poljskoga slavistu i kroatistu Wieslawa Boryśa (Bzin, 1939) arhaičnome karakteru čakavštine i mogućnosti da se iz čakavskoga leksika rekonstruira praslavenski leksički fond te utvrdi »prvotna geografija izraza mnogih praslavenskih leksema«. Niz studija otisnutih u ovoj knjizi autor skromno naziva dopunama Skokovu Rječniku u njegovu slavističkome dijelu.

Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 10, urednica Jelena Hekman, izvršna urednica Romana Horvat, - Naslov izvornika: Czakawskie studia leksykalne dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim. - Kazalo kratica, imensko kazalo, kazalo mjesta, bibliografija


Čakavske leksičke studije

Klikni za povratak