Knjige

Miroslav Krleža

Aretej

Djela Miroslava Krleže. Svezak 15

Glavni urednik Velimir Visković, urednik Vlaho Bogišić
Temu zgađenosti nad totalitarizmom i njegovom represivnom praksom Krleža je realizirao u drami o antičkom psihijatru Areteju. Dramski tekst Aretej ili Legenda o Svetoj Ancili, Rajskoj Ptici. Fantazija u pet slika Krleža je prvi put objavio u splitskim "Mogućnostima" 1959., a kao zasebna knjiga drama je objavljena prvi put 1963. u Zorinu izdanju Sabranih djela Miroslava krleže.

Osim dramskoga teksta, knjiga sadrži i dodatke: Krležin Pogovor za dvije drame: Areteja i Jurja Križanića, popis imena uz taj Pogovor, napomenu priređivača te bibliografiju.

Aretej

Klikni za povratak