Knjige

Evgenij Kumičić

Urota zrinsko-frankopanska

Priredio Stjepko Težak

Najpopularniji hrvatski povijesni roman iz pera pravaškoga književnika i povjesničara Eugena Kumičića naslanja se na tradiciju Šenoinih povijesnih romana te naturalističkim prikazom oslikava Hrvatsku na stratištu.
Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina. - Knjiga je opremljena uredničkom i tekstološkom napomenom, tumačem imena i izraza te rječnikom.

Urota zrinsko-frankopanska

Klikni za povratak