Knjige

Eugen Fink

Uvod u filozofiju

Prevela Božica Zenko, priredio Damir Barbarić


Uvod u filozofiju Husserlova i Heideggerova učenika Eugena Finka (1905-1975) sadrži njegova predavanja održana 1946. na Sveučilištu u Freiburgu. Niz predavanja Fink je održao i u Zagrebu te na Korčuli u okviru Korčulanske ljetne škole, a objavljivao je priloge i u časopisu Praxis. Taj najvjerniji sljedbenik izvorne fenomenološke filozofije, kakvim ga je smatrao Husserl, prijateljevao je i s mnogim hrvatskim filozofima.

Finkov Uvod ne treba smatrati priručnikom ili udžbenikom za filozofske početnike već filozofskom studijom o uvođenju u filozofiju i temeljnim metafizičkim pitanjima kao što su pitanja o praraščlanjenosti filozofije, pitanja o suodnosima bitka i bivanja, bitka i mišljenja, bitka i privida, pitanja o svijetu, istini i Bogu. No, Franz-A. Schwarz, priređivač njemačkog izdanja Finkove studije, zaključuje da taj Uvod "nije tek uvježbavanje u čitanju osnovnih i elementarnih pojmova metafizike, neka abeceda novovjekovne dimenzije pitanja o bitku", nego da predstavlja i "ulazna vrata u unutarnji sklop napredujućih, ponovno preuzimanih i radikalnije postavljanih postavki pitanja i kretanja mišljenja samoga Eugena Finka".

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Uvod u filozofiju

Klikni za povratak