Knjige

Aleksandra Muraj Jadranka Grbić Jasna Čapo Žmegač Vitomir Belaj Zorica Vitez

Etnografija

Svagdan i blagdan hrvatskoga puka

Suradnici: Reana Senjković, Grozdana Marošević, Tvrtko Zebec, Ivan Lozica

Predstavljena je knjiga prva monografija sveobuhvatnog etnografskog prikaza i etnološko promišljanje kompleksa seljačke kulture u prvoj polovici 20. stoljeća, plod je zbroja monografija i truda istraživanja od Radićevih dana te dijela znanstvene hrvatske etnološke tradicije do danas. Znanstveni temelj te istodobno pregledan i popularan pristup građi priskrbili su Etnografiji  i status sveučilišnog udžbenika.
Valentina Gulin Zrnić, Narodna umjetnost

 

Nastala u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i nagrađena godišnjom državnom nagradom za znanost u području društvenih znanosti (1999), knjiga Etnografija prvi je pokušaj cjelovita prikaza kulture hrvatskoga seljaštva potkraj 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća unutar hrvatskih državnih granica

KNJIGA JE RASPRODANA!

Biblioteka Serijal Hrvatska, knj. 2,  utemeljitelj i glavni urednik Miro A. Mihovilović, urednici izdanja Josip Bratulić i Jelena Hekman, likovni urednik Luka Gusić. - Ilustrirano sa 100 kolor i 206 c/b ilustracija, bibliografija, imensko i pojmovno kazalo


Autori

Vitomir Belaj

Vitomir Belaj

Etnolog, professor emeritus zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, rođen 1937. u Mariboru. Suosnivač i glavni urednik časopisa Studia ethnologica Croatica. Istražuje povijest etnološke misli, posebice u Hrvata, pučku pobožnost i vjerovanja, a zanima se i za mitološku pozadinu slavenskih običaja

Etnografija

PDF-ovi

Klikni za povratak