Knjige

Eduard Hercigonja

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

KAZALO

PREDGOVOR
OD 9-12. STOLJEĆA
Počeci pismenosti
Latinska epigrafika
Prvi spomenici slavenske pismenosti. Najstarija glagoljska epigrafika
Latinska diplomatička građa
Latinska liturgijska knjiga, Biblija, teologija, enciklopedistika
Glagoljički liturgijski tekstovi

OD 12. DO KRAJA 14. STOLJEĆA
Glagoljica. Opće značajke razvoja glagoljaške knjige u ovom razdoblju
Biblijsko-liturgijski glagoljički tekstovi
Glagoljička neliturgijska proza. Stihovi
'Acta croatica' I.
Glagoljički natpisi, grafiti i zapisi
Glagoljica u Europi 14. stoljeća
Hrvatska ćirilica
Latinički hrvatski tekstovi
Latinska pismenost. Notarijat. Pravni tekstovi
Dubrovačka 'slavenska kancelarija'. Pisari. Književno obrazovanje
Statuti. Prvi sačuvani zapisnik hrvatskoga sabora. Kartulari. Matrikule
Historija
Fabulama proza
Prirodnoznanstveni spisi. Medicinski traktati
Teologija
Liturgijski rukopisi
Legenda aurea
Natpisi
Pismenost i književnost

OD POČETKA 15. STOLJEĆA DO BROZIĆEVA BREVIJARA (1561)
Latinska tradicija
Glagoljička liturgijska knjiga
Izvorni, glagoljički i latinički, pjesnički i dramski tekstovi
Glagoljaški zbornici
Hrvatski latinički prozni spisi i pjesničke zbirke
'Acta croatica' II.
Bilješke, zapisi, grafiti
Napuci za liječenje, magijski zapisi, zaklinjanja, amuleti
Pisma
Hrvatski natpisi
Miješanje pisama i jezika u istom tekstu
Tisak

KAZALO IMENA
TABLE
BILJEŠKA O PISCU
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 2; knj. 8. Knjiga je ilustrirana c/b fotografijama. Napomena: KNJIGA JE RASPRODANA!

Autori

Eduard Hercigonja

Eduard Hercigonja

Filolog, kroatist, paleoslavist i povjesničar književnosti (Zagreb, 1929-2022). Sveučilišni profesor u miru i redoviti član HAZU. Autor niza temeljnih djela o hrvatskoj srednjevjekovnoj književnosti i kulturi

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Klikni za povratak