Knjige

Eduard Hercigonja

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje


Majstorski...
Stjepan DamjanovićDrugo, bogato ilustrirano te mjestimice prošireno i popravljeno izdanje sveučilišnoga priručnika o razvoju hrvatske pismenosti u srednjovjekovlju. Hrvatsku pismenost akademik Hercigonja hrvatsku pismenostu proučava na svim područjima njezine uporabe od 9. stoljeća do tiska venecijanskoga Brevijara Nikole Brozića, ističući i upozoravajući na njezinu najvažniju osobitost - trajnu suživljenost i ispreplitanje triju pisama (latinice, glagoljice i hrvatske ćirilice, tj. bosančice) i triju jezika (hrvatskoga, latinskoga i staroslavenskoga/crkvenoslavenskoga). Ujedno, ovaj pregled nudi uvid u sve bitnije čimbenike razvoja hrvatske knjižne kulture nadopunjujući tako skromnu literaturu o povijesti hrvatske knjige.

Prvo, rasprodano izdanje ove knjige tiskano je 1994. u Matičinoj »Maloj knjižnici«.


Biblioteka Theoria, urednica Jelena Hekman. - 120 višebojnih i 5 c/b slika, imensko kazalo


Autori

Eduard Hercigonja

Eduard Hercigonja

Filolog, kroatist i povjesničar književnosti. Sveučilišni profesor u miru i redoviti član HAZU. Rođen 1929. u Zagrebu. Autor nekolicine temeljnih djela o hrvatskoj srednjevjekovnoj književnosti i kulturi.

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

PDF-ovi

Klikni za povratak