Knjige

Rogerije iz Apulije

Carmen miserabile

S latinskog preveo i priredio Mirko Sardelić


Napisano u formi pisma u kojem se opisuje tatarska provala i uništenje razjedinjenog Ugarsko-hrvatskoga kraljevstva u 13. stoljeću, Carmen Miserabile (Žalobna pjesma) uz djelo Historia Salonitana Tome Arhiđakona predstavlja najvažniji izvor za povijest Ugra i Hrvata u vrijeme mongolske provale.

Žalobnu pjesmu napisao je splitski nadbiskup Rogerije iz Apulije (oko 1200-1266). Opisujući političke prilike u Ugarskoj i Hrvatskoj uoči i za vrijeme trajanja tatarske provale, Rogerije raščlanjuje uzroke političkoga razdora u Ugarskoj te tatarske strateške i vojne odluke koje su omogućile brzo uništenje Ugarske, oplemenjujući trezeveni historiografski uvid u problematiku dojmljivim opisima vlastita boravka u tatarskome zarobljeništvu.

Matičino izdanje, prvi hrvatski prijevod Rogerijeva djela, opremljeno je uz brojne dodatke i faksimilom izvornika, a djelo je preveo i priredio mladi hrvatski povjesničar Mirko Sardelić (1978).

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić. - Usporedo tekst izvornika i prijevoda na hrvatski jezik, faksimil izvornika, popratni tekstovi priređivača, bibliografija, kazala (imena, zemljopisnih naziva, pojmova), sažeci na engleskom i francuskom jeziku, 1 zemljopisna karta


Autori

Rogerije iz Apulije None

Splitski nadbiskup, rođen oko 1200 u Apuliji, preminuo u Splitu 1266. Uz Tomu Arhiđakona najvažniji kroničar političkih i vojnih prilika u Ugarskoj i Hrvatskoj uoči i za vrijeme trajanja tatarske provale

Carmen miserabile

PDF-ovi

Klikni za povratak