Knjige

Helena Sablić

Slavonski tekst hrvatske književnostiSlavonski tekst hrvatske književnosti, povjesnica je slavonske pisane književnosti od XII. stoljeća do kraja XX. stoljeća. Ona nam na više od 400 stranica nudi dijakronijski uvid u tekstove koji su oblikovali književnu i kulturnu zbilju slavonskoga međurječja kroz devet stoljeća. Prethodilo joj je prikupljanje građe (inventio), njezino raspoređivanje (dispositio) i konačna jezična fiksacija (elocutio). Svaki od tih čimbenika, pri čemu je zacijelo prvi najmukotrpniji, zahtijevao je strpljiv, dugotrajan i sustavan rad. (...) Ovaj ambiciozni književnoznanstveni projekt, iza kojeg obično stoji institucionalna potpora, autori su ostvarili poštujući propisane norme za književnu historiografiju: uvažili su kronologijski slijed i proveli periodizaciju, dali uvid u cjelovitost kulturno–povijesnih zbivanja kao i u dominantne poetičke matrice zasebnih razdoblja, pripovijedanje usustavili prema kauzalno–temporalnim relacijama, opremili knjigu izborom iz literature (književnopovijesnim pregledima i predmetnom literaturom s monografijama i zbornicima, kao i izabranim naslovima iz periodike), dodali knjizi kazalo imena i sažete biobibliografske odrednice u Glosariju. Autori nisu odstupili od strukturalističkog postulata o primatu književnog teksta, ali su ga istovremeno oplodili poststrukturalističkim pogledom na književnost, koji tekst nužno lišava samodostatnosti i smješta ga u širi komunikacijski prostor mreže diskurzivnih kodova koji čine ukupni prostor jedne kulture. Dobar referentni okvir knjizi čine i brojni paratekstovi priloženi kao ilustrativni materijal (naslovnice prvih izdanja, posvete, predgovori dobrovoljnom štiocu).
Ružica Pšihistal


U ovoj smirenoj, samouvjerenoj, čudesnoj i elegantnoj knjizi dobili smo topografiju slavonske kulture koja ne ontologizira i ne nameće svoj identitet, nego blago i utemeljeno otkriva konstrukte identiteta poštujući razlike, i razlike čuvajući identitete. Deset godina nakon što je slavonski kulturni prostor eksplodirao u stvarnom ratu i u simboličnom ratnom pismu, u ovoj se knjizi dogodila eksplozija moderne književne povijesti i moderne književne znanosti, a time i bitan pomak u razvoju pisanja povijesti književnost kao povijesti kulturnoga prostora. Dobili smo golemu simboličnu tkanicu hrvatske kulture — slavonsku geokulturologiju i urbokulturologiju — istodobno priču i sliku, arhiv i viđenje, simbol i zbilju, dušu i tijelo.
Dubravka Oraić Tolić

Izniman prinos hrvatskoj znanosti o književnosti, izniman prinos slavonsko–baranjsko–srijemskom kulturnom prostoru u kojem živimo i djelujemo. Ukazuje na vrijednosti, otkriva nepoznato, potvrđuje poznato, gleda na književne pojave i tekstove iz novih, inovativnih kuteva. Sve čestitke autorima!
Mirko Ćurić

Vrijednost je ove knjige u tome što Sablić Tomić i Rem nisu, u svojoj kombinaciji imanentnog i kontekstualnog pristupa te estetskoga i širega filologijskog kriterija, odabrali samo reprezentativne autore, dakle one koje je književna povijest ovjerila kao takve, nego su nastojali uvesti i one koje sâmi prepoznaju kao literarne eksplozije, ali i ostale djelatne autore koji kreiraju postupni proces razvoja hrvatske književnosti u Slavoniji, pokazujući kako jedan dio njih ni danas nije pročitan, a za njihov rad izostaju recenzije i kritičke opservacije.
Dubravka Brunčić
Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Vlaho Bogišić. - 177 ilustracija, izabrana bibliografija, imensko kazalo, glosarij, sažeci na njemačkom i mađarskom jeziku,


Slavonski tekst hrvatske književnosti

Klikni za povratak