Knjige

Dragica Malić

Na izvorima hrvatskoga jezika


Knjiga izabranih filoloških studija Dragice Malić (Zagreb, 1934), ugledne hrvatske jezikoslovke, gramatičarke i povjesničarke hrvatskoga jezika, presjek je njezinih dugogodišnjih jezično-povijesnih istraživanja o najstarijim hrvatskim jezičnim spomenicima i jezičnoj problematici uopće, posebice onoj iz starijega razvojnog razdoblja hrvatskoga jezika

Razvojni pravci hrvatskoga književnoga jezika do ilirskog razdoblja, karakter različitih pisama korištenih u Hrvatskoj i njihova međusobna povezanost, pojedini jezični problemi stare hrvatske tradicije, te hrestomatija i jezična raščlamba najstarijih hrvatskih tekstova temeljni su sastojci ove nezaobilazne knjige za sve temeljite proučavatelje, ali i za sasvim obične zaljubljenike u hrvatski jezik.

Bibl. Hrvatska jezična baština, knj. 2, urednica Jelena Hekman. - Knjiga je opremljena instruktivnom bibliografijom djela iz područja povijesti hrvatskoga jezika


Na izvorima hrvatskoga jezika

Klikni za povratak