Knjige

Dragica Malić

Žića svetih otaca


NAGRADA HAZU ZA FILOLOGIJU

"Upoznavajući se s ovom lijepom knjigom čitatelja prožima plemeniti dah prošlosti koji svojim porukama i životnim savjetima pripada i našoj svakodnevici, upozoravajući na slabosti, grijehe i zamke kojima smo uvijek izloženi...".
Antonija Zaradija Kiš, Vijenac


Kritičko izdanje starohrvatskoga latiničkog rukopisa nastaloga na srednjodalmatinskoj obradi u 14. stoljeću, jednog od najznačajnijih spomenika hrvatske srednjovjekovne književnosti. To je zbirka anegdotalnih priča o aketskome životu redovnika-pustinjaka i njihovu djelovanju prema strogim tjelesnim i duhovnim načelima koja su, kao uzor, preuzeli franjevaci trećoredci. Osim opsežne uvodne studije, te studija o jeziku, grafiji i pravopisu Žića, Matičino izdanje donosi i faksimil izvornoga rukopisa te njegovu transkripciju.

Bibl. Hrvatska jezična baština, knj. 1, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži faksimil i transkripciju izvornika, rječnik i bibliografiju


Žića svetih otaca

Klikni za povratak