Knjige

Josip Vončina

Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičkog izraza

Posebni prilog Stoljećima hrvatske književnosti

posebni prilog Stoljećima hrvatske književnosti


KAZALO

Predgovor
Temeljni pojmovi, izrazi i odnosi
Pristup
Pisana baština u sadašnjici
Suodnos među česticama tropismenosti
Utemeljenje hrvatske kritičke tekstologije
Serije hrvatske književnosti u drugoj polovici XX. stoljeća
Latinica nakon godine 1835.
Određivanje fonološkog sustava
Prepletanje slovopisa
Slovna greška u predlošku i u njegovu tumačenju
Slogotvorno r
Samoglasnik jat
Nadslovci i naglasci
Fonološko i morfonološko pravopisno načelo
Od Gaja do hrvatskih vukovaca
Dodaci
Bibliografija
Bilješke
Legende
Napomena
Tumač i Rječnik
Navodi
Jezična lektura
Korektura sloga
Literatura
Napomena
Kazalo imena (A. V.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičkog izraza

Klikni za povratak