Knjige

Blaž Lorković Ferdo Becić

Izabrana djela

Priredio Krešimir NemecKAZALO

BLAŽ LORKOVIĆ

Predgovor (Krešimir Nemec)
Ljetopis Blaža Lorkovića (K. N.)
Bibliografija
Izdanja djela Blaža Lorkovića (K. N. i I. Ž.)
Važnija literatura o Blažu Lorkoviću (K. N.)

PROZA
Putne sgode i nesgode
Hrvati i Srbi
Ples
Izpoviest
Mejdan na moru


FERDO BECIĆ

Predgovor (Krešimir Nemec)
Ljetopis Ferde Becića (K. N.)
Bibliografija
Izdanja djela Ferde Becića (K. N. i A. V.)
Važnija literatura o Ferdi Beciću (K. N.)

PROZA
Nervozni duelanti
Izgubljeni biser

DRAMA
Lajtmanuška deputacija

PRILOZI
Tekstološka napomena
Tumač imena i izraza
Rječnik

SLIKOVNI PRILOZI
Blaž Lorković
Naslovnica knjige Žena u kući i u družtvu
Naslovnica priručnika političke ekonomije Razgovori o narodnom gospodarstvu
Naslovnica časopisa “Dragoljub”
Odlomak iz putopisne proze Putne sgode i nesgode iz časopisa “Naše gore list”
Početna stranica romana Izpoviest iz časopisa “Dragoljub”
Naslovnica znanstvene studije Sadanje stanje gospodarske nauke
Ferdo Becić
Ferdo Becić (crtež)
Naslovnica zbirke novela Đački doživljaji
Naslovnica zbirke pripovijesti Đačke uspomene
Naslovnica pripovijesti Izgubljen biser
Naslovnica Becićeve drame Lajtmanuška deputacija
Naslovnica Becićeve drame Persa
Naslovnica češkog izdanja Becićeva romana Kletva nevjere

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izabrana djela

Klikni za povratak