Knjige

Dinko Ranjina

Pjesni razlike

Priredio Slobodan Prosperov Novak


Razuzdanik, pjesnik, knez - životni je put Dubrovčanina Dinka Ranjine (1536-1607), erudita koji je svoj maniristički pjesnički opus započeo na temeljima antičke klasike i tada aktualnoga talijanskog petrarkizma. Usavršio se kao nastavljač Džore Držića i Sigismunda Menčetića, kao neobuzdan i nestrpljiv pjesnik erupcije kojega je, kako tvrdi priređivač ove zbirke, pokretala hipertrofija, pojačavanje i uvećavanje svega od tematike do slikovitosti.

Ranjinin kanconijer Pjesni razlike ispunjen je - osim neizostavnm ljubavnim, bukoličnim, religioznim, poučnim i satirčnim pjesmama - i stanovitim brojem pjesama u kojima Ranjina naslućuje krizu vremena i zbunjenost svojega dubrovačkog naraštaja, te zaključuje kako je nadošao jedan zao svijet. Maniristički raznovrstan, ali bez iskonskog talenta (Frangeš), Ranjinin je kanconijer najeklektičnija zbirka cjelokupne starije lirike (S. P. Novak).

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivača


Pjesni razlike

Klikni za povratak