Knjige

Danilo Pejović

Suvremena filozofija Zapada


Knjiga velikoga hrvatskog filozofa Danila Pejovića (Ludbreg, 1918-Zagreb, 2007) u prvome dijelu donosi prikaz glavnih problema i pitanja suvremene filozofije Zapada od 1918. do kraja šezdesetih godina prošloga stoljeća, a u drugome dijelu donosi odabrane tekstove filozofa u kojima su ti problemi i pitanja najjasnije artikulirani (Carnap, Russell, Dewey, Scheler, Hartmann, Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty i Heidegger).

Začeta na temeljima mišljenja krize i nastojanja da se ono navlada, tražeći mogućnost prevladavanja nihilizma, suvremena filozofija Zapada pruža strogu kritiku temeljnih filozofskih kategorija novovjekovlja i jasan uvid u njihove proturječnosti. Na tome se putu otkrivaju i unutarnje tendencije suvremene filozofije da samu sebe preraste u jednome novom svijetu koji se ispunjava u postavljanju bitnih pitanja, napose onoga kako istinski biti?

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Bilješke uz tekst, imensko kazalo, bilješka o autoru.


Suvremena filozofija Zapada

Klikni za povratak