Knjige

Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika

Priredio Marko Samardžija


Hrvatski normativistički zbornik prvi put na jednom mjestu okuplja relevantne tekstove hrvatskih jezikoslovaca o normativnoj problematici pisanih u razdoblju od 19. stoljeća (Adolfo Veber Tkalčević) do posljednjih godina 20. stoljeća.

U knjigu su uvrštena i autorizirana izlaganja iz rasprave o normama hrvatskoga standardnog jezika koja obuhvaća i teorijsku problematiku i konkretnija razmatranja s područja pojedinih normi, što se odvijala u sklopu okrugloga stola Matice hrvatske na temu normiranja i aktualnoga stanja hrvatskoga jezika, održanoga 1998.

O normama i normiranju hrvatskoga standardnog jezika pišu i govore: Adolfo Veber Tkalčević, Ivan Esih, Kruno Krstić, Stjepan Ivšić, Antun Mayer, Ljudevit Jonke, Radoslav Katičić, Dalibor Brozović, Stjepan Babić, Josip Silić, Josip Lisac, Branka Tafra, August Kovačec, Josip Bratulić, Marko Samardžija, Sanda Ham, Miro Kačić, Ivo Pranjković.

Biblioteka Posebna izdanja, urednica izdanja Jelena Hekman. - Predgovor priređivača, pogovor Ive Pranjkovića, imensko kazalo


Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika

Klikni za povratak