Knjige

Voltaire

Rasprava o toleranciji

Prevela Bosiljka Brlečić, priredio Milivoj Solar


Voltaireova Rasprava o toleranciji svrstava se obično u korpus politoloških tekstova, i otud u kanon filozofije. No premda se nalazi na tako ozbiljnom i važnom indeksu ona, začudo, ponajmanje raspravlja o toleranciji. Taj čudan paradoks – da tekst ne čini ono što najavljuje u naslovu – i nije tako čudan kada se promotri u kontekstu u kojem je rasprava nastala. François-Maret Arouet, naime, piše traktat ponukan konkretnim događajem, praksom vjerske netolerancije. Raspravu stoga počinje tužnom pričom o protestantskoj obitelji Calas, a završava koliko-toliko sretnim krajem priče o toj istoj obitelji. Sveono što je umetnuto između Voltaireov je pledoaje za toleranciju u vremenima međuvjerskih napetosti i sukoba...
David Šporer, Vijenac

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača, bilješke uz tekst


Rasprava o toleranciji

Klikni za povratak