Knjige

Vladimir Nazor

Izabrane pjesme

Priredio Zoran Kravar


Birajući iz opsežna pjesničkog opusa Vladimira Nazora šezdesetak ponajboljih njegovih pjesama, priređivač Zoran Kravar u kritičkome pogovoru, u kojemu se nudi i novo čitanje Nazorove lirike, opisuje kriterije izbora i navodi glavne stranputice Nazorove lirike. Nazor, hrvatski književni bard prve polovice 20. stoljeća, pjesnik je širokih sadržajno-tematskih preokupacija i stilsko-formalnih mogućnosti. Pjesnik dionizijske životne radosti, biblijskih alegorija, hrvatskih i slavenskih legendarno-povijesnih slika te refleksivne osamljenosti, promašen je u pjesmama koje podliježu ideološkim motivima i slikama, te metrički i ortoepski nenaravan u nekim štokavskim pjemama. Stoga je priređivač ograničio izbor na zbirke iz dvadesetih, tridesetih i četrdesetih godina prošloga stoljeća.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivača te izabranu Nazorovu bibliografiju


Izabrane pjesme

Klikni za povratak