Knjige

Vladimir Nazor

Izbor pjesama I.

Priredio Nedjeljko Mihanović

K A Z A L O


Predgovor (Nedjeljko Mihanović)
Ljetopis Vladimira Nazora (N. M.)
Bibliografija
Izdanja djela Vladimira Nazora (N. M. i A. O.)
Važnija literatura o Vladimiru Nazoru (N. M.)

PJESME

SLAVENSKE LEGENDE (1900.)
(Izbor)
Dio prvi
Vilinski soneti
III. Smiljana
IV. Trnjina
VII. [Xerese, tvojoj Zoď ljepotici]

PJESMA NARODA HRVATSKOGA (1902.)
(Izbor)
Sni prošlosti
1. [Ja vidjeh velje mnoštvo sa sjevera put juga]
2. [I gledah: preko mora krilata zv’jer se krade.]
3. [I kada ono stane za dugim tvrdim snom,]
4. [Gledo sam, gdje se naše talŕsT mrtvo more.]
Sni sadašnjosti
1. [Ja vidjeh kuću, što se sva mrvi u komade,]
2. [I gledah kako u dan nesloge, straha i gnjeva]
3. [Pokaza tad se meni na dugu morskom žalu]
4. [A b’jela zgrada stoji u kraju lijepome]
Sni budućnosti
1. [Ja vidjeh, kako orač po kršu i po trnju]
2. [Čitavi jedan narod već ustaje. Grad zida]
3. [Rob se je uspravio i digo k nebu ruke,]

LIRIKA (1910.)
(Izbor)
[Što tražiš još od mene? - Zar već nisam]

II. FEBBRE!
Ahasver

III. PRED HRAMOM
Na pragu
I. [SVm k tebi dođoh. - I strah mene nije]
II. [Je l’ more ono sveđ bez vala, je l’]
III. [Ti šutiš. - Tiho niz stube široke]
U oluji

IV. BIBLIJSKE LEGENDE
Ruta Moapka
I. [BÓz se je vraćao preko zlatnijeh usjeva k tihoj]
II. [Milije puštaju danas mandrŕgore slađani miris.]
III. [- Ja te odavna volim, o mirisna kedrova grano!]
IV. [BÓz je ženskinju gledo. - Osjećo miris]
V. [Rede se stogovi žuti na betlemskoj njivi.]
Ahinoama
I. [Visi Apsalom mladi o hrastovoj grani]
II. [”Hebronska kruno, o Apsalome! - Ružičast oblak]
III. [Joab se s četama žuri, da tijelo kraljeva sina]
Žene Galilejke

V. SYNOPSIS
Loza
Šipak
Čempres
I. [Na pustoj ravni od stoljeća čempres]
II. [- “Nesrećno stablo, ti simbole ljudskog]
III. [A čempres šúmi. - Zatreptale hvojke]
IV. [”Ne, prazan sanak ja ne snivam. Motrim,]
VI. KENTAURI
Psoglavac

HRVATSKI KRALJEVI (1912.)
(Izbor)
[To davno bješe. - Krv i suze tekle,]

BANOVI
Dolazak
I. [Velebit-goro, na te narod pane]
II. [Nebeska vrata zora otvorila.]
Prvi dvori
I. [I zemlja bješe osvojena. - Kao]
II. [Žrec Vidov gata: “Krv se mora liti]
Prva lađa
Borbe za slobodu
Ljutovit Posavski
Ustanak
Na Kupi
Orlu
Zmajevi morski
Galeoti
Galiotova pesan
Pod palubom
I. [I jedan od njih veslo pusti: “Brate,]
II. [Bolesnik zbori: “Mirošu, pozdravi]
III. [Tišina. Noć se nad palubom hvata.]
Branimir
Vukodlak
I. [”Ovdje je. Kopaj!” - I lopata zveknu.]
II. [Noć burna kida i šumom raznosi]
U noći

KRALJEVI
Tomislav
Prvi sukob
I. [Stadoše oči u oči na gori]
II. [Oružje zveči. Bjesne mlade čete.]
Pribina
I. Ubica
II. Prut
Krešimir Drugi
Na ognjištu
I. [U zimskoj noći na ognjištu sjedi]
II. [U zimskoj noći južni vjetar vije]
Petar Krešimir Veliki
Sablja i plug
Po njivama
Kraljevo oranje
1. [”Klonusmo, kralju, od srama i truda.]
2. [Orao prema suncu na istoku]
3. [Orao starac i klicao: “Pluže,]
4. [Orao kralj je. - U brazdama svima]
Neda
I. [Kraljevna Neda zlatne žice suče]
II. [Val morski šumi, i Biňgrad pjeva.]
Smrt Petra Krešimira
I. [Kralj ču, gdje Smrca prema njemu kroči]
II. [Zatrepta žižak u kandilu. Dvora]
III. [Velmože šute. Plamsaju im oči;]
IV. [Na zidu stas se one sjene crne]
V. [Umuknu. Motri. - Sad se sjena dignu]
Kralj Zvonimir
Krunisanje
Iza poraza
Stjepan Drugi
U crkvi
Kraljeva kruna
Petar Svačić
I. [I borba bjesni. Hrže konj i ječi]
II. [Strši na grdnoj gomili mrtvaca]
III. [Strši na grdnoj gomili lešinâ]
IV. [Padne ko hrast, što vjetar ga iščupa.]
Zvonimirova lađa

NOVE PJESME (1913.)
(Izbor)
II.
Na križu
III.
Krijes
Stablo
Bez povratka
I. [Da, vratit ću se, vratit ću se iznova]
II. [Da, vratit ću se, vratit ću se iznova]
III. [Doći ću, sestro! Al’ mi kazuj: gromile]
IV. [Doći ću, sestro, doći ću ti iznova,]
Atlantida
Kupina, što gori
I. [Otkako me noge po toj zemlji nose,]
II. [Zre mi duša kao slatko voće ljetno.]
III. [Plamsa duša moja i sve pjeva: - “Bože]
Moj san

INTIMA (1915.)
(Izbor)
Sanje

NUTARNJI RITMI
Nostalgija
Zaprta nebesa
U snu
Siga
Ja vjerujem
I. [Ja vjerujem! Nije]
II. [Ja vjerujem u sve:]
Riječ
Srokovi
Ritam

INTERMEZZO
Pjesme s mora
4. Gusarska lađa
5. Česvina
Noć

BALADE
Bunar
Passiflora
Bor

PJESNI LJUVENE (1915.)
(Izbor)
I. PJESNI LJUVENE
Prolog
Trubaduri drevni
Čvor
Nutarnje more
Mistik
I.
Susret
Žena
Posljednja boginja
Prekasno
II.
Muka
Kroz vječnost
U noći
Kovčeg tajne
III.
Mržnja
Utjeha
Epilog
Jalovo cvijeće
Kesteni
Tajna
Pramen kose
Oblačak

PABIRCI (1917.)
(Izbor)
I. U ŠIKARI
Glas zemlje
II. HRVATSKI GRADOVI
I.
Lovran
II.
Senj
Trsat
Topusko
III.
Tešanj
III. NESMIRENI SAN
Nesmireni san
V. PROLJETNE VODE
Sni
Prve pjesme
I. [O duge borbe s prvim srokovima,]
II. [O tugo mojih mladih dana. Ti si]
III. [O grade, što si na žal suhi sio,]

PABIRCI
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1918.)
(Izbor)
V. DITIRAMBI
Io Pean!

NOVE PJESME
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1918.)
(Izbor)
I. PJESME OSAME
Među zvijezdama

NIZA OD KORALJA (1922.)
(Izbor)
Halugica
Lađica
Hridina
Galeb
Šljunak
Jedro
Mirisi
Niti
Suđenica
Oblaci
Odisej
I. [Noć je još bila, kad ga jednom ugledah]
II. [Čuperci]
III. [Laertov sine, Skila više ne laje,]
IV. [Bio je ko plač]
Panta Rhei
Epifanija
Kraljica sanja
Zaton
Zrikavac
Luka
Suton
Stupovi
1. [Ovdje, na žalu ovog mora plavoga,]
2. [Jesen je sada, ali vedra, spokojna]
3. [Jest Bog u meni! - I sve jače osjećam]
Talog
Ave!
I. [Iz mojih je usta]
II. [U visini breca]
III. [Ugledo sam dúgu]
Uzašašće
Metamorfoza

LIRIKA
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1946.)
(Izbor)
I. PROLJETNE VODE
Karijatida
Zoe
I. [Zoë, imenom krasnim]
II. [O Zoë, četvrt vijeka je minulo]
III. PRED HRAMOM
Molitva II.
V. SYNOPSIS
Maslina
VI. PRVOROĐENI
Kiklop
I. [Izjavi, seko Zoro, rumene krave svoje]
II. [I gajde rože. - Ječi po šumi mukla jeka.]
III. [I žrtvenik se puši. - Bijelo kozle moje,]
IV. [Gle, ja ti hrašće mlado s kor’jenjem s tala čupam.]
V. [Goleme gajde rože. - Čuj, do tri biju vrela:]
VI. [Boginja blaga, Jesen, dare nam svoje d’jeli.]
VII. DITIRAMBI
Cvrčak
Konjik
Golemi Pan
Sarkofag
VIII. ROBOVI
Kip
Vrelo

NOVE PJESME
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1946.)
(Izbor)
Geneza
I. PJESME OSAME
Turris eburnea
II. KRV
Planinske pjesme
Blagoslov
Jutarnja pjesma
Maris stella
Orač
ŽenR zapušćenR
Uskrs
Krv
III. SVETI LUG
Notturno
Šumske idile
Bog u šumi
Slavujeva priča
Pauk
Faun
Posmrtno zvono
Podizanje
Šuma spava
Mrtvi lugar
Kraljica cvjetova
Orao
Paprat
Sunčev pjevač
Mrazova sestrica

SLAVENSKE LEGENDE
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1948.)
(Izbor)
Posvetni soneti
I. [Pjesniče, i sad na ratarskoj gr÷di,]
II. [Sanjo o našem prvom praskozorju,]
III. [O drevna sanjo u tihu sumraku,]
IV. [Za hram ja znadem, za sveto trebište,]
V. [Prolaze, jezde pred našim očima,]
I. BOGOVI
Dabog
I. [Uz rijéku je šumnu po plodnim ravninama župnim]
II. [Mirisi iđahu poljem u jutarnjem zraku.]
III. [Oštro je vonjalo polje u jutarnjem zraku.]
IV. [I Dabog udari poljem uz bistar potok]
V. [Praćen pozdravom dobrih domŕćicT otide Putnik]
VI. [I bog kroz bukovu šumu po stazama pođe]
VII. [Bijaše tihani čas, kada zapada sunce.]
VIII. [Gonio seljanin Pijast pred sobom konje.]
IX. [Sjedili dugo za stolom. - Zemovit, Pijastov sin,]
X. [Trepeću na nebu zv’jezde. Rijeka pod njima šumi]
II. JUNACI
Ban Dragonja
I. [Lepo li mi lov lovil je va zelŠnŇj šumi našoj]
II. [I na brŠgu grad se dˇže od mrRmora i kr„mena.]
III. [Joj, otkçda sever bije, patćljkś gr‡dç na kŃnjeh.]
Marulić

HRVATSKI KRALJEVI
(ponovljeno i dopunjeno izdanje, 1948.)
(Izbor)
[Rekoše: “Vi ste uv’jek bili roblje,]
BANOVI
Prva bitka
I. Mletačke galije
II. Na moru
III. U Mlecima
KRALJEVI
Molitva na moru

PJESME NEUVRŠTENE U ZBIRKE
Kreševo
Petrovaradin
Jajce
Gospić
Travnik
Zemun
Zrinj
Kranjčević

PRILOZI
Napomena (N. M.)
Tekstološka napomena (I. Ž.)
Tumač imena i izraza (I. Ž.)
Rječnik (I. Ž.)

SLIKOVNI PRILOZI
Vladimir Nazor (1894.)
Vladimir Nazor među maturantima splitske Realne gimnazije (Split, 28. srpnja 1894.)
Svjedodžba ispita zrelosti Vladimira Nazora (Izdana od C. kr. Velike Realke u Splitu, 28. srpnja 1894.)
Unutarnja naslovnica prvotiska Nazorove zbirke Lirika (1910.)
Naslovnica drugoga proširenog izdanja zbirke Hrvatski kraljevi (1912.)
Ilustracija iz zbirke Hrvatski kraljevi (1931.) u grafičkoj opremi Ljube Babića
Perocrtež Ljube Babića ml. s naslovnice Nazorove zbirke Nove pjesme (1915.)
Naslovnica prvotiska zbirke Intima (1915.)
Unutarnja naslovnica Nazorove zbirke Pjesni ljuvene (1915.)
Petar Nazor (1837.-1913.), pjesnikov otac
Naslovnica prvotiska zbirke Niza od koralja (1922.)
Prva stranica rukopisa Nazorove čakavske pjesme Ženă zapušćenă (1913.)
Vladimir Nazor kao student Sveučilišta u Grazu (jesen 1894.)
Vladimir Nazor (1910.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izbor pjesama I.

Klikni za povratak